Hiilineutraali-blogi - Tammikuu 2020
RSS

Yhdenmukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta kaikille Suomen kunnille kehitteillä

8.1.2020 klo 10.13 Johannes Lounasheimo
Suomessa kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ovat vuosien varrella tehneet useat eri toimijat varsin ansiokkaasti. Päästöt eivät ole kuitenkaan olleet vertailukelpoisia eri laskentojen välillä, koska eri toimijoiden laskentamenetelmät ovat poikenneet toisistaan. Kuntien päästöjen seuranta ja vertailu vaativat laskennan johdonmukaisuutta, minkä vuoksi Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on päätetty kehittää yhdenmukainen laskentatapa kaikille Suomen kunnille.