Porvoo: Digitaaliset ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käyttö rakennuksissa

Porvoon kaupunkistrategian ”Unelmien Porvoo 2030” mukaan kaupunki on ilmastotyön edelläkävijä. Porvoo muun muassa edistää rakennusten elinkaaritehokkuutta ja niiden omaa energiantuotantoa sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat energian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön optimointi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Uusiutuvan energian hyödyntämistä optimoidaan ohjaamalla energian kulutusta matalamman kysynnän aikaan. 

Energian käytön kysyntäjousto edellyttää rakennuskohtaisia energiavarastoja sekä uudenlaisia menetelmiä optimoida energian kulutusta ja tuotantoa. Loppukäyttäjien tietoisuutta energiankulutuksesta lisätään muun muassa tekemällä energian kulutus näkyväksi. Hankkeen tavoitteita tuetaan toteuttamalla laiteinvestointeja julkisissa rakennuksissa sekä viestinnän keinoin kuntalaisille.

Suunniteltuja toimenpiteitä

 • Kaksisuuntainen kaukolämpö ja kaukolämmön kysyntäjousto
 • Aurinkoenergian varastointi
 • Näkymätön kulutus näkyväksi älykkään seurantajärjestelmän avulla
 • Kuntalaisten kannustaminen ilmastomuutoksen torjumiseen

Tavoiteltuja tuloksia

 • Valituissa kohteissa käytössä kaksisuuntainen kaukolämpö, aurinkolämmön keräin ja aurinkosähköpaneeli sekä sähköakku ja lämpövarasto
 • Reaaliaikainen energiankäytön seuranta useassa rakennuksessa
 • Paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian käyttö lisääntyy
 • Tietoa mahdollisuudesta korvata kaukolämmön tuotantoa kesäkuukausina kiinteistökohtaisilla lämmönvarastointiratkaisuilla
 • Tietoa akkujen käytöstä ja kannattavuudesta energian kysynnän ja tarjonnan tasaamisessa
 • Energiansäästö hankkeessa mukana olevissa päiväkodeissa ja kouluissa (> 5 %) ja kaupungin toimistotiloissa (5-10 %).
Vanha Porvoo
© Kuva: Porvoon kaupunki

Aikataulu

 • tammikuu 2019 - joulukuu 2023

Lisätietoja

projektipäällikkö Matti Lehtovaara, puh. +358 40 676 1377

Porvoon kaupunki, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Julkaistu 19.2.2019 klo 13.26, päivitetty 22.10.2019 klo 14.49