Tammisaaren Energia Oy: Sähköautojen käyttöönoton edistäminen läntisellä Uudellamaalla

Oy Tammisaaren Energia – Ekenäs Energi Ab asentaa  entistä älykkäämpiä ja tehokkaampia sähköautojen latausasemia läntisen Uudenmaan alueelle yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Lisäksi osahankkeessa etsitään ratkaisuja sähköautoihin liittyvien kustannusten pienentämiseen.

Sähkövarastojen ja latauspisteiden yhdistämistä kehitetään optimoivalla tietojärjestelmällä, jotta sähköverkosta otettavan sähkön määrää voidaan vähentää. Löydettyjä ratkaisuja levitetään läntisellä Uudellamaalla ja niitä voidaan kaupallistaa koko Suomen alueelle.

Hankkeessa selvitetään, mitä valmiita ratkaisuja ja ohjelmistoja markkinoilla on jo tarjolla sähköautojen latauspisteiden ja energiavarastojen yhdistämiseen ja älykkäiden latauspisteiden rakentamiseen. Hankkeessa kartoitetaan valmiit komponentit, niiden valmiustaso ja selvitetään niiden soveltuvuus.

Lisäksi selvitetään tarvittavan ohjelmoinnin määrä ja kokoonpano sekä jo olemassa olevien latauspisteiden ja energiavarastojen valmiustaso. Osahankkeessa kartoitetaan myös ohjelmistojen ja käyttöliittymien valmiustaso latauspisteiden ja energiavarastojen yhdistämiseksi älykkääksi latausjärjestelmäksi. Toimenpiteet tehdään Tammisaaren Energian omistamissa latauspisteissä.

Tavoitteena on saada liikenteeseen 2 000 uutta sähköautoa, joiden liikennesuorite 20 000 km vuodessa vähentää CO2-päästöjä arviolta 4 800 tonnia vuodessa. Säästettävän energian ohjausvaikutus toiminnan aikana on arviolta 4 000 MWh ja CO2-päästövähenemä arviolta 2 000 tonnia vuodessa.

Aikataulu

  • 1/2019 – 9/2024

Lisätietoja

kehityspäällikkö Markku Nordström, puh. 050 454 3224

Oy Tammisaaren Energia – Ekenäs Energi Ab

etunimi.sukunimi@tammisaarenenergia.fi

Julkaistu 20.2.2019 klo 14.02, päivitetty 7.5.2019 klo 15.14