Hyppää sisältöön

Heinola mukaan hiilineutraalien kuntien verkostoon

Uutinen 27.11.2019 klo 9.52
Ympäristöpäällikkö Helka Sillfors iloitsee Heinolan kohtuullisista välimatkoista, joiden myötä kevyt liikenne on aito mahdollisuus. Savontien peruskorjauksessa kaupunki asensi uudet pyörätelineeet, joihin pyörä lukitaan rungosta. © Heinolan kaupunki

Heinola liittyi Hiilineutraalien kuntien verkostoon (Hinku) marraskuussa 2019. Asiasta päätti valtuusto kokouksessaan 25.11.

Heinolan kaupunki on jo vuoden 2019 alusta ollut mukana Päijät-Hämeen liiton Kohti Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa. Hankkeessa todettiin, että Hinku-verkosto olisi hyvä tapa viedä ilmastotyötä eteenpäin.

”Myöhemmin tänä vuonna Päijät-Hämeen kuntajohtajat päättivät yhdessä suositella kunnille liittymistä Hinku-verkostoon. Näin mekin lähdimme Hinkuun muiden alueen kuntien kanssa”, sanoo Heinolan kaupungin ympäristöpäällikkö Helka Sillfors.

”Odotamme, että Hinku-verkoston jäsenenä saamme omia ilmastotekojamme vielä paremmin näkyviksi ja että ilmastotyötä kehitetään verkoston kautta yhdessä suunnitelmallisesti eteenpäin”, Sillfors jatkaa.

Energiahukka kuriin

Heinola on liittynyt jo aiemmin vapaaehtoiseen kuntien energiatehokkuussopimukseen. Sen myötä kaupunki on kartoittanut kohteita ja toimintoja, joissa olisi mahdollista säästää energiaa. Ensimmäinen energiakatselmus tehtiin tänä vuonna. Mukana olivat jäähalli ja teknisen toimen varikko. Lisäksi kaupungissa on esimerkiksi siirrytty käyttämään led-valoja katuvalaistuksessa ja järjestetty energiatehokkuuskoulutusta henkilökunnalle.

Heinolassa valmistellaan parhaillaan myös kevyen liikenteen kokonaissuunnitelmaa.

”Joukkoliikenteen kehittäminen ei ole kustannustehokasta Heinolan kaltaisissa seutukaupungeissa, joten siksi kevyen liikenteen verkoston tulee olla toimiva. Tarvitsemme turvallisia ja sujuvia reittejä esimerkiksi pyöräilyn edistämiseksi”, kertoo Sillfors.

Lisäksi kaupungissa jatketaan hule- ja jätevesiverkoston saneerauksia. Saneeraamisella on positiivinen vaikutus paitsi vesien tilaan, myös energiansäästöön. Jätevesipumppaamojen energiankulutus laskee, kun niin sanottuja vuotovesiä ei tule pumpattavan jäteveden sekaan.

Heinolan omat kiinteistöt on jo pääosin liitetty kauko- tai maalämpöön. Kaukolämpö saadaan metsäteollisuudesta: Stora Enson ja Versowoodin tehtaiden sivulämpönä ja metsäteollisuuden sivutuotteista.

Ilmastokestävän arjen haasteita ratkomaan

Heinolassa on tartuttu myös kansalaisten innostamiseen ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kaupungista on kaksi perhettä mukana seudullisessa 1,5 asteen elämäntapa -hankkeessa, jossa kokeillaan kestäviä ja ilmastoystävällisiä elämäntapoja.

Heinolan kaupunki järjesti tänä vuonna myös energiaillan yhdessä Heinolan omakotiyhdistyksen kanssa. ”Tämän syksyn energiaillassa paneuduttiin erityisesti öljylämmitteisen talon energiaremonttiin”, sanoo Sillfors.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-verkostoavetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Valtakunnallinen Canemure-hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia vuosina 2018-2024. Päijät-Hämeen maakuntaliitolla on oma osahankkeensa kokonaisuudessa.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • Ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, Heinolan kaupunki, puh. 0500 918 597, helka.sillfors@heinola.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu