Hyppää sisältöön

Hollola mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 27.9.2019 klo 7.40
© Hollolan kunta

Päijät-Hämeessä Salpakankaan harjumaisemissa sijaitseva Hollola on luonnonläheinen 24 000 asukkaan kunta. Kuntalaisia lähellä sijaitsevat virkistysalueet ja vesistöt ovat kunnan tunnusmerkkejä. Hollola liittyi syyskuussa Hiilineutraalien kuntien (Hinku) verkostoon.

”Aloitimme tänä vuonna kunnan oman ilmasto-ohjelman luonnostelun, joten Hinku-verkostoon liittyminen oli luonteva askel. Lisäksi maakuntajohtaja on innostanut alueemme kuntia liittymään verkostoon ja tavoittelemaan hiilineutraalia Päijät-Hämettä”, kertoo elinvoimajohtaja Heli Randell Hollolan kunnasta.

Hollolassa odotetaan Hinku-verkostolta tietojen jakoa, vinkkejä hyvistä ilmastoteoista ja verkostoitumista.

”Emme aloita työtä itsekään nollasta, joten saamme varmasti Hinkun myötä kuntalaisille ja verkostolle näkyväksi omaa ilmastotyötämme. Odotan myös mahdollisuuksia päästä yhteishankkeisiin mukaan ja tarjota henkilöstöllemme koulutusta ilmastoasioissa”, sanoo Randell.

Vahvaa kokemusta kiinteistöjen energiatoimista

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hollolassa on otettu jo monia käytännön askeleita kohti tavoitetta.

”Katujen valaistusta on muutettu led-valoilla toimivaksi. Lisäksi hyödynnämme Hollolan uimahallin jätevettä lämmityksessä. Olemme myös edistäneet lämmön talteenottoa kiinteistöissä ja uuteen Kalliolan kouluun ja pelastusasemalle valittiin lämmitystavaksi maalämpö. Tavoitteenamme on kerätä kaikki jo tehty ilmastotyö suunnitelmallisesti yhteen, jolloin edistymistä on helppo seurata jatkossakin”, kertoo Randell.

Työ jatkuu tiiviisti kiinteistöjen energiatoimien saralla. Hollola tulee ottamaan käyttöön aurinkopaneeleita ja henkilökunnalle tarkoitettuja sähköautojen puolinopeita latauspisteitä uudessa sote-keskuksessa. Kunnan kiinteistöissä on luovuttu öljylämmityksestä ja asiaa edistetään edelleen.

Henkilökunta kannusti ilmastotyöhön

”Yksi vahvuutemme on se, että henkilökuntamme on omasta aloitteestaan sitoutunut ilmastoasioihin. Aloite ilmasto-ohjelman laatimiseen tuli heiltä. On myös tärkeää muistaa, että pelkästään kuntaorganisaation ilmastotoimet eivät riitä, ja odotankin innolla alueemme yritysten kanssa yhteistyötä”, sanoo Randell.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoa:

Elinvoimajohtaja Heli Randell, Hollolan kunta
puh, 044 780 1441, heli.randell@hollola.fi

Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus
puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu