Hyppää sisältöön

Pälkäne Hinkuun yhdessä muiden Etelä-Pirkanmaan kuntien kanssa

Uutinen 20.11.2019 klo 12.32
Pakanranta. © Pälkäneen kunta

Noin 6 500 asukkaan Pälkäne sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja Tampereen seutukunnassa. Kunta sijaitsee maakunnan rajalla ja sillä on naapurikuntia Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Kunnan asutus on jakautunut kolmeen suureen taajamaan sekä kunnan länsiosien kyliin.

Pälkäneellä Hinku-verkostoon on päätetty lähteä yhdessä muiden Etelä-Pirkanmaan kuntien kanssa. Sen rajanaapureista Kangasala, Valkeakoski ja Padasjoki ovat jo Hinku-kuntia. ”Ilmastonmuutos on kaikkia koskeva ongelma, ja vaikka Pälkäne on pieni tekijä päästöjen suhteen, on tärkeää, että mekin teemme oman osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelusihteeri Laura Kokko.

Hinku-verkostosta voimaa ja vinkkejä

Tavoitteena Pälkäneellä on paitsi ilmaston lämpenemisen hillitseminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen tulevaisuudessa, myös olemassa olevien energia- ja kestävän kehityksen toimien kokoaminen yhteen ja uusien toimenpiteiden tuomien kustannussäästöjen hakeminen.

Hinku-verkostosta kunta toivoo saavansa kiritystä ja tsemppiä tavoitteidensa saavuttamiseen. ”Hinku-verkoston kautta odotamme saavamme yhteistyömahdollisuuksia sekä lisää tietoa ja työkaluja ilmastokysymysten ratkaisemiseen. Verkostosta toivotaan myös konkreettisia vinkkejä päästövähennyksiin ja esimerkiksi siihen, kuinka kuntalaisia saadaan osallistettua ja sitoutettua kunnan ilmastotyöhön. Kaikkea ei tarvitse keksiä itse vaan yhteistyöllä ja tiedonjaolla voidaan päästä paljon merkittävämpiin tuloksiin” esittää Kokko.

Käynnissä useita ilmasto- ja energiatoimia

Pälkäneen keskustaajamassa Onkkaalassa tuotetaan kaukolämpöä hakkeella. Kaukolämmöllä lämmitetään kunnan omistamia kiinteistöjä alueella ja myös yrityskiinteistöillä on mahdollisuus liittyä lämpöverkostoon.

Luopioisten taajamassa kunnan kiinteistöillä selvitetään parhaillaan öljylämmityksestä luopumista ja siirtymistä vähäpäästöisempiin lämmityslähteisiin.

Katuvalaistusta on tarkoitus uusia led-valoiksi. Uusilla alueilla katuvalot toteutetaan jo led-valoina. Kiinteistöillä valaistusta on uusittu ledeiksi kunnostusten yhteydessä.

Lisäksi Pälkäne osallistuu UUMA3-hankkeeseen, jonka keskeinen tavoite on edistää uusiomateriaalien käyttöä infrarakentamisessa ja vähentää siten luonnon kiviainesten käyttöä ja infrarakentamisen ympäristövaikutuksia.

Yhteistyö on ilmastotyön vahvuus

Yhteistyö Etelä-Pirkanmaan kuntien välillä on tärkeä vahvuus myös ilmastotyössä. Alueelle onkin tarkoitus laatia yhteinen seudullinen ilmasto-ohjelma. Yhteistoimintaa ja tukea ilmastotyöhön on luvassa myös maakunnan suunnasta, sillä Pirkanmaa on ensimmäisten maakuntien joukossa mukana Hinku-maakuntien verkostossa.

Yksi Pälkäneen vahvuuksista on myös sen aktiiviset kyläyhteisöt. Toiveena on saada kylien kautta ilmastotyötä vietyä myös kuntalaisten keskuuteen. ”Pyrimme tekemään yhteistyötä alueen yrityksien ja asukkaiden kanssa ja löytämään ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja, joista on kaikille hyötyä.”

”Parhaimmillaan näemme sitoutumisen ilmastotyöhön ja kestävään kehitykseen lisäävän myös kunnan elinvoimaa. Uusia toimintatapoja kaivataan päästöjen hillinnässä ja se mahdollistaa uusien yritysten ja liiketoimintojen syntymisen siinä sivussa”, Kokko sanoo.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoja

  • Ympäristönsuojelusihteeri ja Hinku-yhteyshenkilö Laura Kokko, Pälkäneen kunta, puh. 040 8291178, etunimi.sukunimi@palkane.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Pälkäneen kunta

  • Tulosta sivu