Hyppää sisältöön

SYKE Policy Brief: Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa

Uutinen 12.5.2021 klo 10.03

Suomen ympäristökeskuksen tiedote 12.5.2021

Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. SYKE kannustaa uudessa Policy Brief -julkaisussaan kuntia ottamaan ilmastonmuutos ja luontokato haltuun, tukemaan kuntalaisten arjen kestäviä valintoja ja hakemaan kestäviä ratkaisuja yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Julkaisu on suunnattu kuntien päättäjille, luottamushenkilöille ja kaikille kuntalaisille.

”Kuntien vanhat ja uudet luottamushenkilöt ovat avainasemassa, kun rakennetaan reilua ja kestävää yhteiskuntaa”, korostaa SYKEn erikoistutkija Kati Vierikko kuntavaalien alla. Hän on itsekin aiemmin toiminut kuntapäättäjänä.

”Hiilineutraalius, kiertotalous ja luontokadon pysäyttäminen on nivottava kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaikkeen kunnan toimintaan. Arjen kestävät valinnat on myös tehtävä kuntalaisille helpoksi.”

”Haastaviakin päätöksiä joudutaan usein tekemään kiireellä. Kannustan kunnan luottamushenkilöitä ottamaan rohkeasti yhteyttä kunnan viranomaisiin, tekemään yhteistyötä järjestöjen ja kuntalaisten kanssa ja myös kysymään suoraan tutkijoilta, onko esimerkiksi kiertotaloutta tukevista maankäytön ratkaisuista tutkittua tietoa.”

Kunnan luottamushenkilöt, viranomaiset ja asukkaat voivat hyödyntää tutkimuslaitosten kehittämiä sivustoja ja verkostoja, kuten Hiilineutraalisuomi-sivustoa ja Luontokunnat-verkostoa.

Kunnan ominaispiirteiden tunnistaminen ja kuntien välinen yhteistyö tärkeää

SYKEn ryhmäpäällikkö Kari Oinonen muistuttaa kuntien välisen yhteistyön tärkeydestä maankäytön suunnittelussa. ”Yhteistyö on välttämätöntä joukkoliikennepalveluiden ja kestävää liikkumista tukevien liikennejärjestelmien suunnittelussa sekä laajojen luonto- ja viheralueiden turvaamisessa.”

Kunnat jaetaan usein kasvaviin ja kutistuviin tai kaupunki- ja maaseutukuntiin. SYKEn tutkijat haastavat ajattelemaan Suomen kuntia monipuolisemmin. ”Yhdyskuntarakenne ja ihmisten arki sekä vapaa-aika ulottuvat yleensä useamman kunnan alueelle, esimerkiksi monipaikkaisuus yleistyy”, kuvailee SYKEn ryhmäpäällikkö Ville Helminen.

”Yleistä on myös se, että saman kunnan alueella on kaupunkia ja maaseutua, jolloin kestävyysmurrosta edistävät ratkaisut voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla”, jatkaa Helminen

”Kuntien kannattaa pohtia kestävyysmurroksen mahdollistavia muutoksia kunnan omien vahvuuksien kautta. Esimerkiksi jos kunnalla on metsiä, voisiko ne säilyttää hiilinieluna? Jos taas kunnassa on meneillään suuria rakennushankkeita, voitaisiinko ylijäämämaa tai rakennusjäte kierrättää”, pohtii Vierikko.

Lisätietoa

Erikoistutkija Kati Vierikko, SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 029 525 2084

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, SYKE (ke 12.5. lähtien), etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 029 525 1166

Ryhmäpäällikkö, Kari Oinonen, SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 029 525 1474

Tutustu

SYKE Policy Brief -julkaisut ovat päättäjille ja asiantuntijoille suunnattuja kannanottoja, joissa esitetään tiiviissä ja perustellussa muodossa SYKEn näkemys ja suositukset jostain ajankohtaisesta kysymyksestä.


  • Tulosta sivu