Lampokiertoon.fi-verkkosivut avattu

Uutinen 16.6.2022 klo 15.49

Lampokiertoon.fi-sivusto tarjoaa tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja polttoon perustamattoman lämmöntuotannon, kuten hukkalämmön talteenoton, energian varastoinnin ja lämpöpumpputeknologian käyttöönoton edistämiseksi. 

Lampokiertoon.fi-nettisivuilla esitellään hiilineutraaleja, erityisesti polttoon perustamattomaan lämmöntuotantoon liittyviä jo toteutettuja teknisiä ratkaisuja. Lisäksi nettisivulla ylläpidetään alun perin Suomen ympäristökeskuksen tekemää listausta kohteista, joissa hukka- ja ympäristölämpöä on hyödynnetty kaukolämmön tuotannossa ja listausta palveluntarjoajista, jotka tuottavat hukka- ja ympäristölämmön hyödyntämiseen joustavia ratkaisuja.

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa -hanketta on valmisteltu Pohjois-Savon Energiaklusterin toimijoiden kesken. Hanketyössä toteutetaan Pohjois-Savon hiilineutraaliustavoitteita edistämällä polttoon perustamattoman lämmöntuotannon tekniikoiden käyttöönottoa.

Tutustu sivustoon

www.lampokiertoon.fi

Lisätietoja:

  • Kirsi Kinnunen kirsi.kinnunen@savonia.fi 044 785 6861
  • Markku Huhtinen markku.huhtinen@savonia.fi 044 785 6763
    Vuosiloma 20.6. – 23.6.2022 ja 6.7. – 5.8.2022

 


  • Tulosta sivu