Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Lah­des­sa teh­ty­jen ener­gia­re­mont­tien ta­kai­sin­mak­sua­jat yl­lät­ti­vät asian­tun­ti­jat: ”Ai­na ei tar­vit­se in­ves­toi­da val­ta­van isos­ti”

Seitsemästä Lahden Talojen remonttikohteesta syntyi malliesimerkkejä, joita hyödyntämällä voidaan tehdä tarkoituksenmukaisia energiaremontteja ympäri Suomea. Tuoreita tutkimustuloksia kelpaa esitellä ...

30.11.2023
Hinku-verkoston syyspäivillä keskusteltiin energiasiirtymästä

Syksyn 2023 Hinku-verkoston syyspäivän teemana oli vihreä siirtymä. Puheenvuoroja kuultiin vihreän siirtymän hankkeiden rahoituksesta, investoinneista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Päivä huipentu...

24.11.2023
Ennakkotieto: Kuntien ilmastopäästöt laskivat 2,7 prosenttia vuonna 2022

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan kuntien vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuoteen 2005 verrattuna päästöt ovat laskeneet 29,6 prosentti...

21.11.2023
EU:n kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna, mutta nopeita toimenpiteitä tarvitaan edelleen

EU:n kasvihuonekaasupäästöt vähenivät kahdella prosentilla vuonna 2022 vuoden 2021 tasosta.

6.11.2023
Kunnille tarjolla ilmaista neuvontaa ilmastotyökalujen käytöstä

Työkalujen käyttöönoton helpottamiseksi Syke avaa marraskuussa maksuttoman neuvontaklinikkapalvelun, johon kuka tahansa kiinnostunut voi tulla keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa päästötietopalvelu...

23.10.2023
Sähkön kulutusjousto tukee siirtymää hiilineutraaliin energiajärjestelmään

Vihreässä energiamurroksessa on haasteena uusiutuvan energian epäsäännöllinen saatavuus. Uusi tutkimushanke selvittää, miten kunnat ja kotitaloudet voivat säädellä sähkön kulutustaan siten, että leika...

11.10.2023
Maalahden kunta mukaan ilmastotyön edelläkävijöihin – Hinku-verkostossa jo yli 90 kuntaa

Maalahden kunta on ensimmäinen verkostoon liittyvä pohjalaiskunta.

5.10.2023
Kuntien apu on avainasemassa kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Suomalaiset kunnat ovat kehittyneet suunnannäyttäjiksi globaalissa ilmastonmuutoksen hillintätyössä vapaaehtoisuuteen pohjautuvan työnsä kautta. Kunnat ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitt...

5.10.2023
Metsiensuojelu on osa kaupunkien ilmastotekoja – Espoon Hepokorvenkallion rakennushankkeen maankäytön päästöjen kompensointipotentiaali arvioitu

Espoon Hepokorvenkallion datakeskuksen rakentamishankkeen maankäytön muutoksia, hakkuita ja hiilivaraston muutoksia voidaan kompensoida metsiensuojelulla, selviää tuoreessa tutkimuksessa.

4.10.2023
Kuntien ilmastosuunnitelmissa kannattaa pitää rima korkealla

Päijät-Hämeen liiton Maarit Virtanen auttaa kuntia ilmastosuunnitelmien teossa. Uuden hallituksen päätös perua suunnitelmien velvoittavuus ei poista kuntien tarvetta ja motivaatiota reagoida ilmastonm...

28.9.2023
Selvitys: Soten merkittävien ympäristövaikutusten vähentäminen edellyttää kansallista ohjausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ympäristövaikutusten vähentäminen edellyttää kansallisesti koordinoitua ja soteen kohdennettua ohjausta ja seurantaa.

31.8.2023
Canemure-päivillä keskusteltiin alueellisen ilmastotyön merkityksestä ja sen tulosten vaikuttavasta viestimisestä

Loppukesän Canemure-päivillä 16.-17.8.2023 kuultiin kuntien ja alueiden ilmastotyön viimeisimpiä tuloksia ja keskusteltiin ilmastoviestinnästä.

29.8.2023
Uusi tutkimus etsii keinoja kotitalouksien sähkölaskujen pienentämiseksi

Suomen ympäristökeskus Syke ja energiapalveluyhtiö Väre selvittävät, minkälaisin viestinnällisin keinoin kotitalouksia voidaan tukea sähkönkäytön vähentämisessä ja ajoittamisessa. Energiaa säästämällä...

23.8.2023
Suomen ympäristökeskus: Kotitalouksien hiilijalanjäljen pienentäminen puoleen on mahdollista

Suomen ympäristökeskus tutki yhdessä Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa, miten kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki saataisiin puolitettua vuoteen 2035 mennessä. Uusia toimenpite...

22.8.2023
Aktiivinen alueellinen ilmastotyö edistää kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista ja tukee alueellista elinvoimaisuutta

Alueellinen ilmastotyö tukee merkittävästi etenkin pienten kuntien taloutta. Vähähiilisyyteen tähtäävät investoinnit voivat samaan aikaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä alueellista elinv...

4.8.2023
Uusikaupunki edistää Canemuressa sähköautoilua

Uudenkaupungin kehittämisorganisaatio Ukipolis on tullut mukaan Canemureen. Osahankkeessa jaetaan tietoa ja kannustetaan taloyhtiöitä ja yrityksiä investoimaan sähköautoilun edellyttämään infraan ja e...

16.6.2023
Professori Jyri Seppälä: Jos valtio empii, kunnat näyttävät tietä

Hiilineutraaliustavoitteemme puhuttelee hyvin maailmalla. Viimeaikaiset puhtaan energian miljardi-investoinnit ja -suunnitelmat etenkin tuulienergiaan ja vetyyn antavat tähän uskoa. Lähes sadan erilai...

8.6.2023
Helsingin kaupunginosat Lauttasaari ja Maunula mukaan Canemureen

Helsingin kaupunginosat Lauttasaari ja Maunula tulivat mukaan Canemureen. Osahankkeessa kehitetään sovellus, joka laskee rakennusten hiilijalanjäljen taloyhtiöiden energiankulutus- ja energiaremonttit...

7.6.2023
Tieliikenteessä on merkitystä millä kilometrit ajetaan - sähköajoneuvojen päästö- ja kustannushyödyt konkretisoituvat ennakoitua aiemmin

Täyssähköiset henkilöautot aiheuttavat alle kolmessa vuodessa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin vastaavat bensiinikäyttöiset henkilöautot. Kustannushyödyt kääntyvät sähköauton eduksi selvästi alle...

6.6.2023
Vuonna 2021 kuntien ilmastopäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan kuntien vuoden 2021 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla. Vaikka lämmitystavoissa tapahtui edelleen siirtymää vähähiilisiin ratk...

30.5.2023

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu