Uutiset - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kunta: Osallistu vähähiilisen rakentamisen lainsäädännön kehittämiseen

Green Building Council etsii kumppaneita hankkeeseen, jossa kartoitetaan lainsäädännön hidasteita ja esteitä kunnianhimoiselle tuotesidonnaisten päästöjen vähentämiselle ja biopohjaisten materiaalien ...

3.1.2022
Kolme vuotta monipuolista ilmastotyötä

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke on tullut nyt puoliväliin. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoksen hillinn...

22.12.2021
Osallistaminen kestävän kaupunkisuunnittelun kulmakivenä

Osallistamisella tarkoitetaan erilaisten ihmisten tuomista yhteen uusien näkökulmien luomiseksi. Osallistaminen on tärkeä osa Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishanketta, jossa t...

20.12.2021
Lahdessa pienetkin remontit vähentävät päästöjä ja parantavat energiatehokkuutta

Lahdessa on viimeisen vuoden aikana toteutettu remontteja, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja pienennetään päästöjä. Kyseessä on Lahden kaupungin ja Lahden Talot Oy:n hanke, jossa remontoidaan s...

16.12.2021
Lämmönohjauspalvelulla energiansäästöä, päästövähennyksiä ja uusia oppeja

Osana Canemure-hanketta Porvoon kaupunki ja Porvoon Energia ovat ottaneet käyttöön lämmönohjauspalvelun 16 julkisessa rakennuksessa. Lämmönohjauspalvelu ohjaa rakennusten kaukolämmitystä reaaliaikaise...

29.11.2021
Älykkään mittausjärjestelmän avulla vähennetään päästöjä ja säästetään kuluja

Seaside Industry Park on Raumalla sijaitseva meriteollisuuteen keskittynyt teollisuuspuisto. Pinta-alaltaan 43 hehtaarin suuruisessa puistossa on yhteensä 55 000 neliömetriä erilaisia tuotanto-, toimi...

17.11.2021
Lappeenrannassa korvataan fossiilisia polttoaineita uudenlaisella lämpöakulla

Lappeenrannan kaupunki testaa uudenlaista energianvarastointijärjestelmää Mustolan lämpökeskuksessa, jossa energia varastoidaan suoraan lämmöksi. Laitteisto ladataan sähköllä, minkä jälkeen lämpöenerg...

10.11.2021
Kosteikkoviljelyllä hillitään turvepeltojen ilmastopäästöjä

Luonnonvarakeskus testaa Canemure-osahankkeessaan tehokasta turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiskeinoa, kosteikkoviljelyä, Suomen olosuhteissa ja edistää kosteikkoviljeltyjen tuotteiden ma...

5.11.2021
Energiatehokkuussopimukseen liittymisen seurantaa tehostetaan – Hinku-verkostosta erottaminen mahdollista

Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon kuuluvien ja siihen liittyvien kuntien kriteerien toteutumiseen kiinnitetään jatkossa tarkemmin huomiota. Jos nykyinen Hinku-kunta ei ole vuoden 2022 l...

4.11.2021
Kierrätysbetonin hiilensidontapotentiaalia tutkitaan Turun Topinpuistossa

CO2ncrete Solution -hanke selvittää, miten betoni sitoo hiiltä itseensä. Selvityksessä tarkastellaan Suomen betonikannan muodostaman hiilivaraston suuruutta ja betonin kierrätysvaiheen mahdollisuuksia...

4.11.2021
Helsinki peruskorjaa katuja ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti

Keskeinen päästöjen vähennyskeino on vähentää rakentamisesta ja rakennusten käytöstä syntyviä kasvihuonepäästöjä. Tämä onnistuu esimerkiksi perusparantamalla katuja ilmastoviisaasti. Helsingissä Touko...

4.11.2021
Hinku-päivillä keskityttiin kompensaatioihin, yritysyhteistyöhön ja ilmastoviestintään

Hinku-verkoston syyspäivä järjestettiin 3.11.2021 webinaarina. Tilaisuudessa kuultiin kiinnostavia tuloksia ja ajankohtaisia nostoja ilmastoviestinnästä, ilmastopäästöjen kompensaatioista, kuntien ja ...

4.11.2021
Tampere kannustaa asukkaita ja työmatkalaisia liittymään lähijunaan

Tampereen kaupunkiseudun Canemure-osahankkeen ”Liityntä joukkoliikenteen runkoverkkoon” tavoitteena on luoda kestävää liikkumista ja sujuvia matkaketjuja. Huomio on etenkin työmatkoissa, sillä ne muod...

27.10.2021
Liikenteen indikaattorit kertovat henkilöautokannan uudistumisesta

Liikenne on maakunnissa keskeinen päästövähennystoimien kohde, ja päästövähennyksiä toteutetaan esimerkiksi autokannan uudistamisella. Tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030...

13.10.2021
Hinku-kunnat tekevät esimerkillisiä energiatekoja

Energiansäästöviikkoa vietetään 11.–17.10., ja sen sanomana on, että jokainen meistä voi energiaa säästämällä vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään. Energiaa voi säästää lukuisilla keinoilla niin kun...

11.10.2021
Turku vahvistaa kaupungin hiilinieluja ja edistää pihojen vihertehokkuutta

Turun kaupunki panostaa Canemure-osahankkeessaan ilmastonmuutoksen hillintään kaupunkisuunnittelussa.Turku on ottanut vihertehokkuuden edistämisen vahvasti osaksi kaupungin asemaakaavoitusta ja rakenn...

8.10.2021
Helsinki edistää ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita peruskorjaushankkeissa

Konkreettisia kokemuksia esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennan, energiaoptimoinnin ja kiertotalousratkaisujen käytöstä peruskorjauksissa on vielä vähän. Helsingin kaupungilla kartoitettiin ja kokeiltii...

7.10.2021
Ilmastotyön ajankohtaiset rahoitushaut koottu yhteen

Kunnille on tarjolla useita rahoitusmahdollisuuksia ilmastotyön edistämiseen. Hiilineutraalisuomi.fi-sivustolle listataan säännöllisesti tietoa auki olevista rahoitushauista Motivan toimesta.

5.10.2021
Palvelukeskus Helsingin uudessa työvaatehankinnassa ei tingitty vastuullisuudesta

Palvelukeskus Helsingin vastikään suoritetun työvaatekilpailutuksen tavoitteena oli saada hyvin erilaisissa tehtävissä työskenteleville työntekijöille kestävät, toiminnalliset ja turvalliset työvaatte...

5.10.2021
Kuntien ja yritysten välinen ilmastoyhteistyö koostuu monista elementeistä

Yritysyhteistyö on noussut tärkeäksi ulottuvuudeksi kuntien ilmastotyössä, ja sitä voidaan pitää jo lähes perusedellytyksenä kunnan asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Alueellisista ilmast...

29.9.2021

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu