Hyppää sisältöön

Uutiset - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

SAMKissa on valmistelu Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat, käyttäisivät laadittua strategiaa työkal...

16.4.2021
Ilmastotyö vahvistaa alue- ja kuntataloutta ja työllisyyttä

Sitran maaliskuussa julkaiseman Tulevaisuusbarometri 2021 mukaan hyvinvointivaltio, työllisyys ja ympäristö ovat suomalaisille hyvin tärkeitä. Iso joukko vastanneista pitää talouteen liittyviä vaalite...

12.4.2021
Ilmastoviisaalla suunnittelulla vähennetään lähes kolmannes katuhankkeen päästöistä

Helsingin kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä infrarakentamisen ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Suunnittelulla, teknisillä ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla on m...

12.4.2021
Green Building Council Finland: Kuntapäättäjänä kohti kestävästi rakennettua ympäristöä

Green Building Council Finland on julkaissut kuntapäättäjille oppaan rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Oppaaseen kootut vinkit koskevat kaavoitusta, infrar...

8.4.2021
SYKEn selvitys: vapaaehtoisen päästökompensoinnin toimijat haluavat alalle selkeät pelisäännöt

Vapaaehtoisen päästökompensoinnin hyväksyttävyys ja päästöjen vähentäminen kompensaatiohankkeiden avulla edellyttävät yhtenäisiä toimintatapoja päästövähennysyksiköiden tuottamisessa ja käytössä. Lisä...

6.4.2021
Uusiutuvan energian investoinneilla merkittäviä vaikutuksia maakuntien talouteen

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan uusiutuvan energian investoinneilla on päästövähennysten lisäksi merkittäviä positiivisia vaikutuksia maakuntien talouteen. Vaikutukset aluetalouteen ovat ...

24.3.2021
Uusi laskuri auttaa puunkorjuun ilmastovaikutusten arvioimisessa

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut laskurin, jolla voi tarkastella metsätähteiden ja runkopuun korjuun vaikutuksia metsän hiilivarastoon. Laskuri helpottaa siten metsien hiilinieluvaikutusten h...

17.3.2021
Beyond Fossils jakoi Helsinki Energy Challenge -kisan voiton kolmen muun joukkueen kanssa: Helsingin lämmitysenergian tuotantoon kustannustehokkain ratkaisu säännöllisillä huutokaupoilla

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Hanselin asiantuntijoista koostuva joukkue jakoi Helsinki Energy Challenge -kilpailun voiton kolmen muun joukkueen kanssa. Voittosu...

16.3.2021
Raumalaisia taloyhtiöitä kannustetaan yhteistyöhön energiatehokkuuden parantamiseksi

Energianeuvonta Satakunnassa -hankkeeseen haetaan mukaan raumalaisia taloyhtiöitä. Tavoitteena on tuoda tunnetuksi energian hyödyntämistä ja energiatehokkuutta taloyhtiöfoorumeita hyödyntämällä. Mukaa...

11.3.2021
Kirjastojen hiilijalanjälki on mitattu ensimmäistä kertaa

Syksyllä 2020 tehtyyn tutkimukseen osallistui 13 erikokoista pilottikirjastoa ympäri Suomen. Energiankulutus osoittautui mittausten perusteella suurimmaksi kirjastojen hiilijalanjälkeä kasvattavaksi t...

4.3.2021
Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja turvata luonnon monimuotoisuutta

Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöministeriön tilauksesta selvittänyt Suomen talouden kannalta keskeisten sektoreiden kiertotaloustoimenpiteiden mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ...

3.3.2021
Rakentamisen päästöjä voidaan nyt vertailla – uusi päästötietokanta luo perustan vähähiilisen rakentamisen säädösohjaukselle

Tänään julkaistu palvelu tarjoaa puolueetonta dataa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä. ...

1.3.2021
Vähähiiliset urheiluhallit säästävät energiaa ja kunnan varoja

Pohjoisissa olosuhteissa sisäliikuntatilat ovat korvaamattomat, jotta liikuntaa voi harrastaa mukavasti ympäri vuoden. Etenkin jäähallit ja uimahallit ovat energiantarpeeltaan suuria. Kiinnittämällä h...

25.2.2021
Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata – ilmastotiekartta vuosille 2021–2030 valmistui

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan vuosille 2021–2030. ”Ilmastotiekartta on syntynyt laajassa yhteistyössä. Ennen kaikkea se perustuu tutkittuun tiet...

18.2.2021
Joensuun kaupunki perusti ilmastotilin

Joensuun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2021 perustaa Joensuun päästövähennysten, hiilinielujen ja päästökompensaatioiden tilijärjestelyn eli ilmastotilin. Ilmastotilille kerätään varoja p...

10.2.2021
Ilmastokorttelit-hanke sai pohjoiskarjalaiset innostumaan ilmastoteoista

Joensuun kaupungin ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Ilmastokorttelit-hanke päättyy Pohjois-Karjalassa keväällä. Hankkeessa on kokeiltu asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa toimia, joi...

10.2.2021
Ilmastotyö täydessä vauhdissa

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke on ollut käynnissä nyt kaksi vuotta. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoks...

5.2.2021
Tutkimus Hinkun vaikuttavuudesta julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä tiedejulkaisussa

Kunnan liittyminen Hinku-verkostoon on alentanut kuntien ilmastopäästöjä, kannustanut eri toimialoja yhteistyöhön ja vahvistanut kunnan tahtotilaa toimenpiteiden toteuttamisessa. Kohti hiilineutraalej...

5.2.2021
Hyvinkään kaupunkipyöräpilotin ensimmäinen kesä onnistui koronasta huolimatta

Hyvinkään kaupungin tavoitteena Canemure-hankkeessa on edistää vähähiilisiä liikkumisratkaisuja. Hinku- ja Fisu-kuntiin kuuluvalla kaupungilla on myös oma kestävän liikkumisen ohjelma vuoteen 2030. Ko...

3.2.2021
Hiilijalanjälki ohjasi asuinrakennusten hankintaa Kuninkaantammessa

Helsingin Kuninkaantammen uudelle asuinalueelle nousee lähitulevaisuudessa asuinkerrostaloja, joiden hankinnan tavoitteena on ollut erityisesti rakennusten pieni hiilijalanjälki. Käytännössä tämä tark...

2.2.2021

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu