Uutiset - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kirjastojen hiilijalanjälki on mitattu ensimmäistä kertaa

Syksyllä 2020 tehtyyn tutkimukseen osallistui 13 erikokoista pilottikirjastoa ympäri Suomen. Energiankulutus osoittautui mittausten perusteella suurimmaksi kirjastojen hiilijalanjälkeä kasvattavaksi t...

4.3.2021
Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja turvata luonnon monimuotoisuutta

Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöministeriön tilauksesta selvittänyt Suomen talouden kannalta keskeisten sektoreiden kiertotaloustoimenpiteiden mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ...

3.3.2021
Rakentamisen päästöjä voidaan nyt vertailla – uusi päästötietokanta luo perustan vähähiilisen rakentamisen säädösohjaukselle

Tänään julkaistu palvelu tarjoaa puolueetonta dataa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä. ...

1.3.2021
Vähähiiliset urheiluhallit säästävät energiaa ja kunnan varoja

Pohjoisissa olosuhteissa sisäliikuntatilat ovat korvaamattomat, jotta liikuntaa voi harrastaa mukavasti ympäri vuoden. Etenkin jäähallit ja uimahallit ovat energiantarpeeltaan suuria. Kiinnittämällä h...

25.2.2021
Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata – ilmastotiekartta vuosille 2021–2030 valmistui

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan vuosille 2021–2030. ”Ilmastotiekartta on syntynyt laajassa yhteistyössä. Ennen kaikkea se perustuu tutkittuun tiet...

18.2.2021
Joensuun kaupunki perusti ilmastotilin

Joensuun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2021 perustaa Joensuun päästövähennysten, hiilinielujen ja päästökompensaatioiden tilijärjestelyn eli ilmastotilin. Ilmastotilille kerätään varoja p...

10.2.2021
Ilmastokorttelit-hanke sai pohjoiskarjalaiset innostumaan ilmastoteoista

Joensuun kaupungin ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Ilmastokorttelit-hanke päättyy Pohjois-Karjalassa keväällä. Hankkeessa on kokeiltu asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa toimia, joi...

10.2.2021
Ilmastotyö täydessä vauhdissa

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke on ollut käynnissä nyt kaksi vuotta. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoks...

5.2.2021
Tutkimus Hinkun vaikuttavuudesta julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä tiedejulkaisussa

Kunnan liittyminen Hinku-verkostoon on alentanut kuntien ilmastopäästöjä, kannustanut eri toimialoja yhteistyöhön ja vahvistanut kunnan tahtotilaa toimenpiteiden toteuttamisessa. Kohti hiilineutraalej...

5.2.2021
Hyvinkään kaupunkipyöräpilotin ensimmäinen kesä onnistui koronasta huolimatta

Hyvinkään kaupungin tavoitteena Canemure-hankkeessa on edistää vähähiilisiä liikkumisratkaisuja. Hinku- ja Fisu-kuntiin kuuluvalla kaupungilla on myös oma kestävän liikkumisen ohjelma vuoteen 2030. Ko...

3.2.2021
Hiilijalanjälki ohjasi asuinrakennusten hankintaa Kuninkaantammessa

Helsingin Kuninkaantammen uudelle asuinalueelle nousee lähitulevaisuudessa asuinkerrostaloja, joiden hankinnan tavoitteena on ollut erityisesti rakennusten pieni hiilijalanjälki. Käytännössä tämä tark...

2.2.2021
Varsinais-Suomen ilmastotiekartta on valmistunut

Ilmastotiekartassa esitetään konkreettiset toimenpiteet energia-, liikenne- ja maataloussektoreilta. Tämä yhdessä valtakunnallisten toimenpiteiden kanssa mahdollistaa hiilineutraaliuden saavuttamisen ...

1.2.2021
Kunnan ilmastobrändi on osa kokonaisvaltaista ilmastotyötä

Onnistunut ilmastobrändi voi lisätä kunnan houkuttelevuutta asuin-, vierailu- ja työpaikkana, sekä avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi investoinneille ja kansainväliselle näkyvyydelle. Parhaimmill...

27.1.2021
Ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistettava uusilla keinoilla

Suomen ilmastolakia olisi perusteltua vahvistaa, todetaan SYKEn johtaman monitieteisen UUSILMA -hankkeen juuri julkaistusta selvityksessä. Vahvistaminen olisi mahdollista esimerkiksi sisällyttämällä i...

22.1.2021
Julkisia ilmastoinvestointeja tarvitaan – miten käy työllisyyden?

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia, vähähiilisiä toiminta- ja tuotantotapoja yhteiskunnassamme. Esimerkiksi liikenteen, energiahuoltojärjestelmän ja rakennusten päästöjen leikkaaminen ...

12.1.2021
Partiolaiset kulkevat hiilineutraaliutta kohti 65 000 aktiivisen jäsenen voimin

Suomen Partiolaiset pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on lasten ja nuorten kasvava huoli ilmastonmuutoksesta sekä partion halu tarjota heille konkreettisia keinoja vaikuttaa. ”...

11.1.2021
Hae mukaan Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan!

Vastuullisuus on julkisia ruokapalveluita tuottavien toimijoiden menestymisen avain ja kilpailuvaltti tulevaisuudessa. Nyt etsitään kymmentä ruokapalvelutoimijaa mukaan uuteen kehitysohjelmaan, joka a...

5.1.2021
Hyvinkään kaupunki digitalisoi rakennuksiaan saavuttaakseen hiilineutraaliustavoitteet

Hyvinkään Lämpövoima ja Nuuka ovat solmineet yhteistyösopimuksesta, jossa Nuukan pilviratkaisu liitetään osaksi Hyvinkään Lämpövoima WiRE-valvomopalvelua. Yhteistyömalli mahdollistaa palvelun piirissä...

4.1.2021
Uusi opas antaa vinkkejä rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointiin

6Aika-strategiaohjelmaan kuuluvassa Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsittiin keinoja rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointiin. Parin vuoden kokemukset parhaista käytännöistä ja ratk...

4.1.2021
Puolangan kunta mukaan ilmastotyön edelläkävijäverkostoon

Puolangan kunnanvaltuusto teki päätöksen liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Puolanka sitoutuu vähentämään kasvihuonek...

21.12.2020

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu