Hiiden Opisto on kuukauden päästövähentäjä

Uutinen 11.10.2019 klo 11.46
Tutkija Teemu Helonheimo SYKEstä, Hiiden opiston rehtori Anne Kotonen, toimistosihteeri Terhi Aalo ja apulaisrehtori Eija Terävä sekä Lohjan kaupunkisisältöjohtaja Eero Ahtela. © Jenna Kotilehto

Hiiden Opisto on valittu lokakuun Hinku-teko -palkinnon saajaksi. Hiiden Opisto valitsi lukuvuoden 2019–2020 yhdeksi teemaksi Hinku-toiminnan. Opisto edistää tietoisuutta ilmastoystävällisestä elämäntavasta opetuksen ja tiedotuksen keinoin osana Lohjan kaupungin Hinku-toimenpiteitä. Hinku-teema näkyy vahvasti Lohjalla, Vihdissä ja Siuntiossa toimivan opiston ilmeessä, kursseilla, luennoilla, tapahtumissa ja näyttelyissä.

”Ilmastoasiat ovat juuri nyt erittäin ajankohtaisia ja halusimme osaltamme vaikuttaa positiivisella tavalla tähän isoon ympäristöhaasteeseen”, sanoo suunnittelija Karoliina Salmela Hiiden Opistolta.

Monipuolinen kurssivalikoima johdattaa ilmastoystävälliseen elämäntapaan

Hiiden Opiston opetuksessa tuodaan lukuvuoden aikana monipuolisesti esille, mitä arjen tekoja jokainen voi tehdä ympäristön ja ilmaston eteen. Tarjottimella on yhteensä 27 Hinku-teemaan liittyvää kurssia.

Mukana on esimerkiksi kierrätykseen kannustavia kursseja, hävikkiruokakursseja, vegaaniruokakursseja, kohti muovitonta ruokahuoltoa -luento, sekä opetusta mehiläistarhauksesta. Taide- ja kädentaitopuolella esimerkkinä voi mainita vanhojen huonekalujen entisöintikurssit ja vaikkapa himmelin rakennuskurssi kierrätysmateriaaleista.

”Hiiden Opisto edistää esimerkillisesti ilmastotietoisuutta ja -tekoja alueen asukkaiden arjessa opetuksen ja konkreettisen tekemisen kautta. Koko lukuvuoden kattava Hinku-teema tarjoaa hyvän mahdollisuuden tuoda ilmastoasioita ja kestävää elämäntapaa esille”, sanoo viestintäasiantuntija Hannele Ahponen Suomen ympäristökeskuksesta.

”75-vuotisjuhlavuottaan viettävä Hiiden Opisto on selvästi edelleen hienosti ajassa kiinni. He tukevat alueen asukkaita ilmastoystävällisen arjen taidoissa aikana, jolloin ennennäkemättömän monet ovat valmiita osallistumaan ilmastotalkoisiin omassa elämässään. Lohjan päästövähennystavoitteen saavuttamisessa asukkaat ovat tärkeässä roolissa, joten Hiiden Opisto tekee tässä todella arvokasta työtä”, sanoo Lohjan Hinku-koordinaattori Jenna Kotilehto.

Vinkkejä arjen ympäristötekoihin jaetaan myös Hiiden Opiston sosiaalisen median kanavilla ja alueen tapahtumissa. Vaikka Hinku-teeman pääpaino on opetuksessa, kannustetaan myös opiston henkilöstöä ekotekoihin omassa työssään - vaikkapa hyödyntämään julkista liikennettä, pyöräilemään työpaikalle ja lajittelemaan jätteet oikein.

Lohja ja Siuntio mukana Hinku-verkostossa ja CANEMURE-hankkeessa

Lohjan kaupunki ja Siuntion kaupunki liittyivät valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon vuonna 2013. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Uudenmaan maakunta on yksi seitsemästä maakunnasta, jotka ovat mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kuusivuotisessa ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä EU Life IP CANEMURE (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hankkeessa. Yksi hankkeen osahankkeista keskittyy rakentamisen, asumisen ja liikenteen ilmastovaikutusten hillintään vuoden 2021 asuntomessualueella Lohjan Hiidensalmessa.

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu