Iin kunta kuukauden päästövähentäjä

Uutinen 1.5.2018 klo 9.00

Toukokuu 2018

hinku8.5.2018
Kuvassa Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava sekä tutkimusinsinööri Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskuksesta © Iin kunta

Iin kunta on valittu toukokuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi aktiivisesta, pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasolta jo vuoteen 2020 mennessä, mikä on jopa 30 vuotta EU:n asettamia ilmastotavoitteita nopeampi.

”Iin esimerkki osoittaa, että päästöjen vähentämiseen on jo nykyisellään kustannustehokkaita teknologioita ja keinoja. Lisäksi kunnan päästövähennystyö on vahvistanut sekä kunta- että aluetaloutta. Asukkailleen kunta näyttää sekä esimerkkiä että luo edellytyksiä vähäpäästöiseen arkeen”, Hinku-tiimin vetäjä Jyrki Tenhunen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Vuosien 2007–2015 aikana Ii on vähentänyt päästöjään 50 prosenttia eli 49 500 tonnia hiilidioksidipäästöjä, joka vastaa noin 4 500 iiläisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Kunnan johdon sitoutumisella ja innostuneisuudella on ratkaiseva merkitys päästöjen vähenemiseen. Kunnan päättäjät ovat ne tahot, jotka mahdollistavat kunnan sisällä tapahtuvat ilmastoviisaat linjaukset.

Suurimmat eurosäästöt kunta on saavuttanut kiinteistöjen energiatehokkuutta parantamalla ja luopumalla öljylämmityksestä kunnan kiinteistöissä. Kunnan toimenpiteillä saavutettujen säästöjen arvioidaan vastaavan jopa 0,75 prosenttiyksikön laskua Iin kunnallisverotuksessa. Kokonaisuudessaan Iin kunta on 2012-2016 aikavälillä saavuttanut 1.9 miljoonan euron investoinneilla lähes 50 kilotonnin CO2 päästövähennysten lisäksi 766 000 euron vuotuisia säästöjä.

Energiaomavarainen Iin kunta hyödyntää pienestä koostaan huolimatta monipuolisesti erilaisia uusiutuvia energianlähteitä. Koko Suomen laajuisessa Suomen ympäristökeskuksen ja KL-Kuntahankintojen aurinkovoimaloiden yhteishankinnassa Ii hankki suuren määrän aurinkovoimaloita. Asennettujen aurinkopaneelien yhteisteho Iissä on nyt 246 kWp. Iin kunnassa tuotetaan lisäksi tuulivoimaa 375 gigawattituntia, joka vastaa noin 18 750 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Kunnan työntekijöillä on käytössään viisi täyssähköhenkilöautoa ja yksi –pakettiauto, joiden sähkö tuotetaan tuuli- ja aurinkovoimalla. Iissä hyödynnetään lisäksi vesisähköä ja tuotetaan lämpöenergiaa polttamalla puuta.

Hakiessaan Hinku-verkostoon kunnat sitoutuvat ottamaan päästövähennykset huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.

Iin kunta on esimerkillisesti onnistunut saamaan asukkaat mukaan yhteisiin ilmastotalkoisiin esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin. Tämä on tuonut kunnalle myös kansainvälistä menestystä, kun Ii voitti Euroopan komission RegioStars 2017 -kilpailun.

Vuoden 2016 alusta lähtien kaikki Iin kunnan koulut ja päiväkodit ovat olleet mukana 50/50 kampanjassa, jossa tarkkaillaan kuukausittain lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta ja toteutetaan energiatehokkuustoimenpiteitä yhdessä oppilaiden kanssa. Kampanjassa kunta on sitoutunut palauttamaan kouluille puolet siitä rahallisesta säästöstä, jonka koululaiset saavat energiantehokkuustoimillaan aikaan.

Iissä käynnistyy Iisisti Energinen -kokeilu, jonka tarkoituksena on kannustaa kansalaisia siirtymään uusiutuvan energian käyttöön ja energiansäästöön. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä kotitalouksien ja ihmisten päätösten taustalla olevista arvioista ja muista tekijöistä energianvalintoja tehtäessä.


  • Tulosta sivu