Marjalan koulu kuukauden päästövähentäjä

Maaliskuu 2016

Marjalan koulu 556
 

Maaliskuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi raati on valinnut joensuulaisen Marjalan koulun esimerkillisestä toiminnasta ympäristökasvatustyön pitkäjänteisestä edistämisestä sekä koulun ympäristökuormituksen vähentämisestä. Vihreä lippu – sertifioidussa Marjalan koulussa ympäristötyötä on tehty suurella sydämellä jo yli vuosikymmenen ajan. Vuonna 2007 Itä - Suomen lääninhallituksen maaherra myönsi koululle kunniakirjan merkittävästä ja ansiokkaasta ympäristökasvatustyöstä ja vuonna 2010 koulu siirtyi kestävälle Vihreä lippu -tasolle. Kestävä Vihreä lippu -taso on  tunnustus siitä, että kyseistä tunnusta kantavat oppilaitokset ja päiväkodit ovat vahvasti sitoutuneet ympäristövaikutustensa hallintaan ja kestävän kehityksen kasvatuksen kehittämiseen. Palkinnon luovuttivat Pekka Leskinen ja Anna-Maria Rauhala Suomen ympäristökeskuksesta Marjalan koulun rehtori Jari Huuskolle.

Ympäristöarvojen huomioimisesta osa koulun jokapäiväistä toimintaa

Marjalan koulussa on tehty paitsi ympäristösäästöjä, myös luotu entistä yhteisöllisempää ja otollisempaa ilmapiiriä innostavalle ympäristöarvojen mukaiselle toiminnalle. Ympäristökasvatus näkyy aktiivisesti koulun jokapäiväisessä toiminnassa ja tämän myötä ympäristökuormituksen vähentämisestä on tullut luontainen osa koulun jokapäiväistä toimintaa. Tämä näkyy esimerkiksi koulun aktiivisessa toiminnassa hävikkiruoan vähentämiseksi säännöllisillä biojätemittauksilla. Säästöjä on saatu myös koulun vedenkulutuksessa, kun huomiota on kiinnitetty säästeliääseen veden käyttöön etenkin lämpimän veden osalta. Koulu on toiminnallaan osoittanut, että ympäristöarvojen oppiminen voi tapahtua myös hauskuudesta tinkimättä. Tämä näkyi esimerkiksi koko koulun yhteisenä Vesiräppikisana, jonka arviointikriteereinä oli sanoma veden tärkeydestä, säästämisestä ja suojelusta. Muita vuosittain vaihtuvia ympäristöteemoja vesi-teeman lisäksi koulussa ovat olleet energia ja kierrätys. Koulu on pyrkinyt levittämään ympäristökasvatuksen vaikutusta myös koulun rajojen ulkopuolelle eri yhteistyökumppaneille ja perheille suunnatun tiedotuksen, kyselyiden sekä muiden tapahtumien kautta. Koulu esimerkiksi järjesti useita viikkoja kestäneen kaikille avoimen kierrätykseen ja ympäristökasvatukseen liittyvän näyttelyn maakuntakirjastossa ja valtion virastotalossa. Ensi toukokuussa koulu osallistuu SciFest - Tiede- ja teknologiafestivaaleille järjestämällä humoristisen "lautasväijy" – tempauksen, jonka tavoitteena on vähentää biojätteen määrää.

Vihreä lippu -ohjelma

Marjalan koulu on kuulunut vuodesta 2005 alkaen Vihreä lippu – ohjelmaan, joka on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristöohjelma ja – sertifikaatti. Ohjelman tavoitteena on integroida kestävää kehitystä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten opetukseen ja toimintakulttuuriin, vähentää ympäristökuormitusta sekä lisätä lasten ja nuorten osallisuutta. Ohjelmassa on mukana tällä hetkellä yli 300 suomalaista toimijaa tavoittaen lähes 100 000 suomalaista lasta, nuorta ja aikuista. Maailmanlaajuisesti ohjelmaan osallistuu jo yli 35 000 koulua yli 50 maassa. Kestävien ympäristötapojen omaksuminen on avain kestävän tulevaisuuden rankentamiseen. Asenteiden muutos tapahtuu helpoiten, kun ympäristöä vähemmän kuormittavat tavat opitaan jo lapsena.

Julkaistu 3.6.2019 klo 15.28, päivitetty 19.8.2019 klo 11.26

  • Tulosta sivu