Hyppää sisältöön

EU-hanke maatalouden, raskaiden ajoneuvojen ja pk-teollisuuden päästöjen vähentämiseksi

Suomen ympäristökeskus SYKE valmistelee parhaillaan rahoitushakemusta EU Life SIP (Strategic Integrated Project) -ohjelmaan ympäristöministeriön johdolla. Hankkeen päämääränä on Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteuttaminen kohdennetuilla päästövähennystoimilla. Painopiste on niillä taakanjakosektorin osa-alueilla, joilla päästöt eivät ole vähentyneet riittävästi tavoitteisiin nähden. 

 • Maatalouden päästövähennyksiä tavoitellaan hankkeessa kehittämällä muun muassa kosteikkoviljelyn ja kasviproteiinien arvoketjuja.
 • Liikenteessä edistetään energiatehokkuustoimia sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien, kuten sähkön, biokaasun ja puhtaiden synteettisten polttoaineiden käyttöä dieselin, raskaan polttoöljyn ja maakaasun sijaan raskaissa ajoneuvoissa.
 • Työkoneissa pyritään korvaamaan fossiilisia polttoaineita.
 • Lisäksi valmistellaan pk-teollisuuden lämmityksen ja tuotannon päästövähennystoimien mukaan ottamista. 

Poikkileikkaavia toimia päästövähennysten edistämiseksi hankkeessa ovat politiikkatoimien kehittäminen ja arviointi, koulutus ja vuorovaikutus, vaikutusarviointien kehittäminen, tutkimus sekä uusien investointien edistäminen mm. rahoitus- ja hankintakriteereitä sekä -prosesseja kehittämällä.

Hankevalmistelun vaiheet

EU Life -ohjelman haku on kaksivaiheinen.

Hankkeen konseptia ja konsortiota esittelevä hakemus toimitetaan komissiolle arvioitavaksi 8.9.2022 mennessä.

Mikäli komissio hyväksyy hankkeen toiselle kierrokselle, kattava hankehakemus toimitetaan komissiolle 30.3.2023 mennessä.

Mikäli rahoitus myönnetään, hankkeen toteutusaika on 2024-2030 ja tavoiteltu kokonaisbudjetti 20 miljoonaa euroa. SYKEn hallinnoimassa hankkeessa tutkimuslaitokset ja yliopistot voivat saada EU-rahoitusta hankkeen kustannuksiin 60% sekä muut partnerit 50%. 

Lisätietoja

Hankkeen valmistelijat SYKE:ssä:

 • erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, puh. +358 295 251 235, karoliina.auvinen@syke.fi 
 • erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, puh. +358 295 251 008, johannes.lounasheimo@syke.fi
 • apulaistutkija Niina Nousiainen, puh. +358 295 252 162, niina.nousiainen@syke.fi

Yhteyshenkilö ympäristöministeriössä:

 • erityisasiantuntija Matti Sahla, puh. +358504406579, matti.sahla@gov.fi 

Vahvistetut kumppaniorganisaatiot ja vastuuhenkilöt:

 • Itä-Suomen yliopisto, metsäteknologian professori (erityisesti metsätalouden ja logistiikan digitalisaatio), Kalle Kärhä. Rooli hankkeessa: metsäteollisuuden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen
 • Luonnonvarakeskus LUKE, tutkimusprofessori Kristiina Lång. Rooli hankkeessa: maatalouden päästöjen vähentäminen
 • LUT-yliopisto, energiatehokkuuden professori Jero Ahola. Rooli hankkeessa: kuljetusten ja raskaan liikenteen sähköistäminen
 • Pirkanmaan ELY-keskus, erityisasiantuntija Soili Ingelin. Rooli hankkeessa: Tiedonlevittämis partneri, useassa työpaketissa
 • Traficom, johtava asiantuntija Aki Tilli. Rooli hankkeessa: kuljetusten ja raskaan liikenteen sähköistäminen
 • Ahola Transport, kehitysjohtaja Mika Sorvisto. Rooli hankkeessa: kuljetusten ja raskaan liikenteen sähköistäminen
 • Plugit, toimitusjohtaja Tommi Saarela. Rooli hankkeessa: kuljetusten ja raskaan liikenteen sähköistäminen
 • Metsäteho, toimitusjohtaja Heikki Pajuoja. Rooli hankkeessa: Tiedonlevittämis partneri, metsäteollisuuden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen
 • Metsähallitus, kehityspäällikkö Jouni Karjalainen. Rooli hankkeessa: metsäteollisuuden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen
 • Stora Enso, puunhankinnan operaatiojohtaja Lauri Kuusisto. Rooli hankkeessa: metsäteollisuuden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen
 • Metsä Group, kehityspäällikkö Janne Soimasuo. Rooli hankkeessa: metsäteollisuuden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen
 • Kiteen Mato & Multa, osakas Aimo Turunen. Rooli hankkeessa: maatalouden päästöjen vähentäminen
 • Linkosuo, Leipomonjohtaja Jarmo Taalasrinne. Ruokateollisuuden prosessien päästöjen vähentäminen

Konsortioneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä useiden yritysten ja viranomaistahojen kanssa. Mikäli olet kiinnostunut hankkeesta, ota yhteyttä valmistelijoihin!

 

Julkaistu 23.5.2022 klo 13.56, päivitetty 29.6.2022 klo 13.41
 • Tulosta sivu