Tutkimuslaitosyhteistyö ja hankerahoitus

03_Tiedolliset_valmiudet_Headerkuva

Kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten hankeyhteistyöhön on mahdollista saada julkista rahoitusta. Suomen ympäristökeskus on koonnut rahoituslähteet tietopankkiin:

Yhteistyö tutkimus- ja koulutussektorin kanssa

Hankeyhteistyö

  • Tutkimus- ja projektiyhteistyö tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa syventää kuntien ja yritysten tiedollisia valmiuksia. 
  • Tutkimusprojekteille voidaan hakea julkista rahoitusta.

Oppilaitosyhteistyö

  • Yhteistyö koulutussektorin kanssa voi pitää sisällään lopputöiden teettämistä, kurssitöitä, harjoittelujaksoja, tms.
  • Yhteistyö yritysten kanssa vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia työelämässä sekä opiskeluaikana että valmistumisen jälkeen.

Tutkimuslaitokset

  • Ilmastonmuutosta tutkitaan muun muassa Suomen ympäristökeskuksessa (Syke), Luonnonvarakeskuksessa (Luke), Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, Ilmatieteen laitoksella,  Metlassa, Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa VATT:ssa, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella THL:ssä

Esimerkkejä

Joensuu

Ilmastokumppanuuspankki

sebastian-herrmann-1362156-unsplash_556px

Joensuulla on käytössä ilmastokumppanuuspankki, josta löytyy tietoa kuinka aloittaa tai kehittää ilmastotoimia yrityksessä tai yhteisössä. Pankista löydät vinkkejä uuden kestävän liiketoiminnan innovoimiseen, ilmastokuorman laskemiseen ja vähentämiseen sekä tietoa verkostoitumismahdollisuuksista ja viestintävinkkejä. Lisää

Lappeenranta

Urban Infra Revolution

Urban Infra Revolution (UIR) - Kierrätystalouden materiaalit ja uudenlaisen menetelmän kehittäminen kierrätettävien ja toimivien kaupunkirakentamisen tuotteiden valmistukseen osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovation Action (UIA) -aloitteesta.

Lappeenrannan kaupunki on hankkeen vetäjä. Lappeenrannan yrityspalvelu Wirma on koonnut vahvan osaamisen projektikonsortion yrityslähtöiselle idealle. Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsä Group, Apila Group, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Stora Enso, Totaldesign ja Design Reform. Lisää

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP-ryhmä)

Kiuerrätyslannoitteiden säilytys_556px

Tavoitteena on parantaa maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä yhteistyössä alkutuotantoon liittyvien yritysten (maatalous, metsätalous, maataloustuotteiden jalostus tai biotalous) sekä alan asiantuntijoiden kanssa. LisääMaaseudun innovaatioryhmä (EIP-ryhmä) on uusi tukimuoto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa.

Lahti ja Turku

Ammattikorkeakoulu-yhteistyö

Kampuskuva 556 px

Lahdessa ilmastokumppanuustyössä AMK-opiskelijat ovat ottaneet yhteyttä yrityksiin ja tehneet esimerkiksi hiilijalanjälkiarviointia opinnäytetöinä. Projektityön aihe on tarjolla opiskelijoille jatkuvasti. 

Turussa AMK:ssa tehdään myös Kiertotalous 2.0 oppimisympäristössä yritysprojekteja. Lisää 

 

 

Julkaistu 14.12.2020 klo 14.33, päivitetty 11.4.2023 klo 12.05
  • Tulosta sivu