Gå till innehållet

Ökad övervakning av anslutningen till energieffektivitetsavtal – uteslutning från Hinku-nätverket möjligt

Nyhet 18-11-2021 kl. 10.43

I framtiden kommer mer uppmärksamhet att ägnas åt förverkligandet av kriterierna för kommuner som tillhör och är knutna till nätverket Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku). Om den nuvarande Hinku-kommunen inte har anslutit sig till kommunsektorns energieffektivitetsavtal (KETS) i slutet av 2022, kommer kommunen att uteslutas från Hinku-nätverket. De nya kommunerna har ett år tid på sig att ta KETS i bruk.

I framtiden måste Hinku-kommunerna se till att alla Hinku-kriterier uppfylls inom samma tidsram. Finlands miljöcentral Syke övervakar uppfyllandet av Hinku-kriterierna i fortsättningen genom enkäter riktade till kommuner och eventuellt direkta kontakter.

Skyldigheten att uppfylla kriterierna beslutades i Hinku-ledningsgruppen onsdagen den 3 november 2021. Omkring 70 representanter för kommuner, ministerier och representanter för intressentgrupper deltog i mötet. Mötet leddes av Sykes generaldirektör Leif Schulman.

Ledningsgruppen diskuterade förfarandena för klimatkompensationer för Hinku-beräkningen. Ledningsgruppen godkände användningen av teknologier för infångning och lagring av koldioxid (CCS) för kreditberäkningen, eftersom åtgärderna alltid är additionella.

När det gäller en CCS-anläggning ska klimatkompensationen beräknas på basis av den kapitalandel av produktionen som kan tillskrivas ägarkommunen när anläggningen är belägen utanför den egna kommunen. Klimatkompensationen för den kommun där anläggningen är belägen beräknas som det utsläppsminskningsbelopp som inte har reserverats av andra kommuner via deras kapitalandelar.

Användningen av teknologi för infångning och lagring av koldioxid (CCU) godtas för kreditberäkningen i den mån de minskar på nettokoldioxidutsläpp i atmosfären. Detta belopp kan betraktas som additionellt. Samma regler för ägande och lokaliseringsplats gäller för dess kreditanvändning som för CCS.

Presentationen vid mötet om hantering av bioenergi vid beräkningen av klimatkompensationer gav upphov till livliga diskussioner. Det beslutades att förslaget skulle skjutas upp för behandling så att det vid en senare tidpunkt skulle läggas fram för styrgruppen för beslut genom e-postförfarande. Dessutom kommer kompensationsförfarande i samband med produktion av trafikbränslen att föras till Hinku-ledningsgruppens nästa möte.

Vid mötet beslutades också att Hinku-priset skulle delas ut. Uppgifterna i samband med prisutdelningen kommer att delas ut till kontaktpersonerna för Hinku-kommunerna och -landskapen samt till Sykes Hinku-team.

Vid mötet presenterades också den utredning som genomförts om klimatvägkartorna för regionerna och diskuterades kortfattat situationen för kompensationspraxis i Finland.


  • Skriv ut sidan