Staden Lojo beräknar koldioxidavtrycket för husen på bostadsmässan

Nyhet 02-08-2021 kl. 11.36
© Lojo stad

Pressmeddelande av Lojo stad, 12.5.2021

Lojo har beslutat att beräkna koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket för husen på bostadsmässoområdet. För beräkningen har man tillgång till miljöministeriets uppdaterade version av metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Den omfattande reformen av markanvändnings- och bygglagen gör det obligatoriskt att beräkna koldioxidavtrycket hos byggprojekt senast 2025.

”Vi har redan gett vägledning om att ta klimatperspektivet i beaktande under byggskedet och nu vill vi synliggöra klimatpåverkan av olika val genom beräkning av koldioxidavtryck”, säger Mirka Härkönen, projektledare på bostadsmässan i Lojo.

Arkitekten Matti Kuittinen har deltagit i den arbetsgrupp som utvecklat beräkningsmodellen i miljöministeriet. Dessutom har han planerat ett av husen på bostadsmässan i Lojo.

”Lojo har en för första gången tillgång till den uppdaterade bedömningsmetoden. Traditionellt sett utgör uppvärmningen av en byggnad en stor del av koldioxidavtrycket, men utsläpp från uppvärmningen sker på lång sikt. Byggnader blir dock alltmer energieffektiva, och utsläppen av material i byggnadsskedet börjar spela en viktig roll.”

Miljöministeriet har utarbetat en metod för att bedöma byggnaders klimatavtryck, som gör det möjligt att beräkna byggnadens klimatpåverkan under byggnadens hela livscykel, från tillverkning av byggprodukter till transport och byggplatsdrift, användning och reparationer, rivning och återvinning. Förra sommaren testades den första versionen av bedömningsmetoden på bostadsmässan i Tusby. Nu får Lojo tillgång till en ny, uppdaterad version av verktyget för att utföra beräkningar på husen som byggs på bostadsmässoområdet. Granlund Oy valdes för att utföra beräkningarna.

Lojo är en del av det nationella projektet CANEMURE – Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap, som delfinansieras av EU:s Life-program och samordnas av Finlands miljöcentral. I Lojo har projektet inneburit att mildra klimatpåverkan av byggande, boende och trafik i bostadsmässoområdet i Hiidensalmi.

Jenna Kotilehto, projektansvarig för Canemure-projektet, sammanfattar vikten av beräkning av koldioxidavtryck för konsumenten:

”Om man i framtiden tittar på koldioxidavtrycket i byggnadsskedet av ett byggprojekt kommer det att skapa möjligheter för byggare att göra bättre val för klimatet i sina byggprojekt. Nu vill vi bekanta oss med beräkningen av koldioxidavtryck hos byggnader och illustrera hur olika lösningar påverkar utsläppen under hela byggnadens livscykel. Samtidigt jämförs betydelsen av lösningar inom byggande med vardagliga aktiviteter som bilkörning, flygresor eller till exempel bastubad.”

År 2020 genomförde bostadsmässan i Finland en omfattande studie om finländarnas levnadsideal. Forskningen byggde på en önskan att förstå vart boendet ska utvecklas, så att den i tillräcklig utsträckning motsvarar boendes perspektiv som representeras på bostadsmässan.

Enligt studien återspeglas betoningen på miljövänlighet som syns i den offentliga debatten hittills endast i lösningarna för ett fåtal bostadshus. Miljövänlighet anses vara viktigt, men har ännu inte någon betydande inverkan på bostadsvalen. Vissa europeiska länder, till exempel Nederländerna och Frankrike, har redan bestämmelser om livscykelutsläpp från byggnader eller utsläpp från byggnadsmaterial, och obligatorisk beräkning av koldioxidavtryck planeras också i Finland som en del av den övergripande reformen av lagen om markanvändning och byggande.

Mer information

Beräkningar av koldioxidavtryck: Projektledare Jenna Kotilehto, 044 369 4488 och projektledare Mirka Härkönen, 050 590 8020, Lojo stad


  • Skriv ut sidan