Gå till innehållet

Iilaakso Oy: Resurskloka, lågkoldioxidhaltiga lösningar för konsumenterna

Iilaakso hjälper utifrån sina erfarenheter Muhos, Pyhäjärvi och Tyrnävä att främja ibruktagandet av konsumenternas lågkoldioxidhaltiga lösningar för rörlighet, boende, mat, avfallshantering, tjänster och konsumtionsval.

Iilaakso har främjat Ijo kommuns mål för att minska koldioxidutsläppen. Arbetet har utförts både tillsammans med kommunen och kommuninvånarna. I projektet utnyttjas resultaten från Ijo kommuns pågående konsumentprojekt som finansieras av Sitra. Projektets resultat kan multipliceras och utnyttjas även i andra kommuner.

Hinku-nätverket ger hävkraft

Hinku-kommunerna Ijo, Tyrnävä, Muhos och Pyhäjärvi i Norra Österbotten sprider praxisen på ett smart sätt inom sina områden genom att beakta de lokala synvinklarna.

I delprojektet riktas försök för hållbar vardag till exempelvis kommuninvånarnas ökade användning av förnybar energi och för en förbättrad energieffektivitet i hemmen.

Kommunerna utser en person som lokalt för ut metoderna och kommer på nya sätt att främja koldioxidsnåla lösningar. Varje kommuns idéer delas öppet och man strävar på så sätt efter kännedom om hur olika metoder lyckas. Iilaaksos roll är att uppmuntra och berätta om sina erfarenheter men kommunerna kan genomföra sina idéer självständigt.

Tidtabell

  • 2020–2022

Aktuellt

Mer information

  • verkställande direktör Antti Tuomaala, Iilaakso Oy, fornamn.efternamn@iilaakso.fi, tfn +358 40 672 1389
  • energisakkunnig Kari Manninen, Iilaakso Oy, fornamn.efternamn@iilaakso.fi, tfn +358 40 152 1511
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.05, uppdaterad 04-08-2022 kl. 11.09
  • Skriv ut sidan