Kajanaländsk biogasproduktion och återvinning av avfall utvecklas i Puolanka

Nyhet 02-08-2021 kl. 11.19

Puolanka blev den första kommunen i Kajanaland som anslöt sig till nätverket för Hinku-kommuner i december 2020. Puolanka är också med i energieffektivitetsavtalet 2017–2025. I bakgrunden ligger den lilla kommunens beslutsamma mål att bygga hållbar energiproduktion och avfallshantering i Kajanaland.

"Under sommaren kommer vi att påbörja byggandet av den första biogasanläggningen i Kajanaland som en del av det bredare Biocenter-projektet", säger Marko Väyrynen, teknisk direktör för Puolanka kommun. Anläggningen är avsedd att producera fjärrvärme av cirka 700 ton kommunalt avfall som produceras av invånarna i Puolanka och därmed ersätta användningen av fossila bränslen. Biogasanläggningen byggs bredvid avloppsreningsverket och ansluts till fjärrvärmeanläggningen via en rörledning. "Om allt går som i filmerna kommer den nya anläggningen att tas i drift 2022."

Transportsträckorna för bioavfall halveras

Enligt Väyrynen sköter Puolanka inte bara sin egen kommuns angelägenheter, utan med biogasutvecklingsprojektet vill man stödja livskraften och den cirkulära ekonomin inom hela Kajanaland. För närvarande transporteras bioavfall från hushåll och företag huvudsakligen från Kajanaland till Uleåborg, mer än 200 km bort. I framtiden kommer biogasanläggningen i Puolanka att kunna hantera en stor del av kommunalt avfall från andra små kommuner i Kajanaland, ända upp till 2 000 ton.

"Det innebär till exempel att kommunalt avfall som produceras i Kuhmo, Sotkamo och Hyrynsalmi behandlas redan halvvägs genom resan i Puolanka", säger Väyrynen. "Samtidigt kommer det inte att bli nödvändigt att bygga en kommunal avfallshanteringsanläggning i varje liten kommun i framtiden."

Gödsel från mjölkgårdar för nyttoanvändning

Puolanka är känd för sin pessimism, men när det gäller miljöfrågor är samarbetet med regionens företag och jordbruksföretagare fritt från fördomar. I sinom tid vill man att kommunens mjölkgårdar ansluts till den lokala och förnybara produktionen av fjärrvärme. Det finns mycket potential.

"Kajanaland är ett starkt mjölkproduktionsområde och i Puolanka produceras upp till dubbelt så mycket mjölk som det regionala genomsnittet", säger Väyrynen. Det finns många små och stora mjölkgårdar i kommunen och det är troligt att nyttoanvändning av kogödsel kommer att lyckas i den nya biogasanläggningen.

Minskade transportkostnader sparar på miljön

Puolanka har som mål att minska växthusutsläpp med 80 procent fram till år 2030. Förutom biogas utvecklar Biocenter-projektet även träförbränning. Nästan fem hektar skogstorkningsfält byggs i anslutning till värmeverket, vilket innebär att det inte finns något behov av mellanlagring av trä runtom på landsbygden. "När träet transporteras och staplas på en plats nära värmeverket blir hela värmeproduktionsprocessen lättare att kontrollera", säger Väyrynen.

Förkortningen av avfallstransporterna och minskningen av antalet lastbilar som transporterar trä kommer att leda till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar. "Tillsammans är biogasanläggningen och trätorkningsfältet av stor ekonomisk och sysselsättningsmässig betydelse för Puolanka."

Den tredje metoden för att spara miljön och kostnader är att uppgradera gatubelysningen i tätorterna. "Vi har uppgraderat belysningen med modern LED-teknik en gata i taget, vilket har halverat energiförbrukningen på bara 3–4 år", säger Väyrynen. Besparingarna är hundratals megawattimmar. "Samtidigt förlängs armaturernas livslängd och miljöbelastningen minskar."

Ansvarsfullheten i Puolanka sträcker sig också bortom infrastrukturen. Ett av de kommunala miljöprojekten gäller vattendraget Kiminge älv som rinner ut i Bottenhavet, vars huvudfåra Kiiminjoki rinner från Kivarijärvi i Puolanka. Älven skyddas av forsskyddslagen och Natura 2000-programmet. "Vi planerar ett muddringsprojekt vid Törisevänpuro-reservoaren, och under de kommande somrarna ska även slåtter genomföras i kustvattnen kring Kivarijärvi. Det är en massiv miljögärning för hela vattendraget."


  • Skriv ut sidan