Gå till innehållet

Nyheter

RSS
Hiidensalmis gröna gärningar föddes av mässbyggarnas val 14-12-2021 12.51
Husens koldioxidavtryck och kolhandavtryck beräknas för närvarande i Hiidensalmi med hjälp av miljöministeriets uppdaterade metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Livscykelgranskningen synliggör hur de talrika val som byggaren gjort påverkar koldioxidavtrycket under husets hela livscykel.
I husen på Lojos bostadsmässa i Hiidensalmi satsar man mångsidigt på klimatfrågor 13-12-2021 17.37
I Hiidensalmi har man beräknat koldioxidavtryck och kolhandavtryck för husen med hjälp av miljöministeriets uppdaterade metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Livscykelgranskningen synliggör hur de talrika val som byggaren gjort påverkar koldioxidavtrycket under husets hela livscykel.
Åbo stärker stadens kolsänkor och främjar gröneffektiviteten hos gårdarana 10-12-2021 13.19
I sitt Canemure-delprojekt satsar Åbo stad på att mildra klimatförändringen genom stadsplanering. Åbo har starkt tagit till sig främjandet av gröneffektivitet som en del av sin stadsplanering och byggnadstillsyn. Med gröneffektivitet avses mängden växtlighet i förhållande till bebyggd yta.
Trafikens indikatorer berättar om förnyelsen av personbilsbeståndet 08-12-2021 15.57
I regionerna är trafiken ett centralt mål för utsläppsminskningsåtgärder, och utsläppsminskningar genomförs till exempel genom förnyelse av bilbeståndet. Målet är att halvera de inhemska trafiktutsläppen fram tills 2030 jämfört med 2005 års nivåer.
Tammerfors uppmuntrar invånare och pendlare att gå med i närtåget 25-11-2021 16.46
Målet med Tammerfors stads Canemure-delprojekt ”Anslutning till kollektivtrafikens stamnät” i Tammerfors är att skapa hållbar rörlighet och smidiga resekedjor. Särskild uppmärksamhet riktas mot pendling, eftersom de står för en stor del av regionens klimatutsläpp från trafiken.
Helsingfors bygger om sina gator på ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt 24-11-2021 12.01
En central utsläppsminskningsmetod är att minska utsläppen av växthusgaser från byggande och användning av byggnader. Detta kan åstadkommas till exempel genom ombyggnad av gatorna på ett klimatsmart sätt. I Helsingfors renoveras Tavastvägens gatuavsnitt mellan Toukola och Gammelstaden på tekniskt bästa sätt, samtidigt som klimatpåverkan beaktas.
Kolbindningspotentialen hos återvunnen betong undersöks vid Topinpuisto i Åbo 19-11-2021 13.33
CO2ncrete Solution-projektet utreder hur betong binder kol till sig själv. I utredningen undersöks storleken på det kollager som det finska betongbeståndet bildar och potentialen hos betongens återvinningsfas att fungera som kolsänka och lager. Resultaten kommer att hjälpa kommunerna att bromsa klimatförändringen.
Ökad övervakning av anslutningen till energieffektivitetsavtal – uteslutning från Hinku-nätverket möjligt 18-11-2021 10.43
I framtiden kommer mer uppmärksamhet att ägnas åt förverkligandet av kriterierna för kommuner som tillhör och är knutna till nätverket Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku). Om den nuvarande Hinku-kommunen inte har anslutit sig till kommunsektorns energieffektivitetsavtal (KETS) i slutet av 2022, kommer kommunen att uteslutas från Hinku-nätverket. De nya kommunerna har ett år tid på sig att ta KETS i bruk.
Våtmarksodling begränsar klimatutsläppen från torvåkrar 17-11-2021 13.57
I sitt delprojekt Canemure testar Naturresursinstitutet i Finland ett effektivt sätt att minska växthusutsläpp från torvåker och våtmarksodling under Finlands förhållanden. Projektet kommer också att främja marknaderna för våtmarksodlade produkter genom att sammanföra jordbrukare och företag inom sektorn.
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 7,4 procent år 2020 16-08-2021 9.07
Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar utifrån preliminära uppgifter har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 7,4 procent år 2020 jämfört med det föregående året.
  • Skriv ut sidan