Gå till innehållet

Nyheter

RSS
En hopfällbar cykel gör arbetsresan smidigare 14.7.2020 15.23
Inom Canemure-delprojektet i Tammerfors stadsregion pilottestas hållbara resekedjor. Det första pilotprojektet som inleddes i september var ett försök med hopfällbara cyklar och elcyklar i Orivesi.
I Borgå är klimatfostran på god väg – eleverna vid Kevätkummun koulu är klimatinspiration för övriga kommuninvånare 14.7.2020 15.16
I Borgå på skolan Kevätkummun koulu har eleverna gjort de ekologiska gärningarna till en del av vardagen och i samband med Canemure-projektet även fått en roll som stadens klimatambassadörer.
Byggarna styrs till att minska klimatpåverkan vid bostadsmässan i Lojo 14.7.2020 15.07
Byggarna gör ända från starten av byggprojektet många stora lösningar som påverkar de kommande bostadskostnaderna men även växthusutsläppen under byggnadens hela livscykel.
Skapandet av en klimathållbar stad 14.7.2020 14.57
Meteorologiska institutets och Finlands miljöcentrals mål är att utveckla anvisningar för klimathållbar områdes- och stadsplanering sär man beaktar både dämpningen av klimatförändringen samt anpassningen till ändringarna. I nyckelposition står spridandet av bästa praxis som en del av den dagliga planeringen i städerna.
Helsingfors minskar klimatutsläppen med hjälp av upphandlingar 14.7.2020 14.05
Helsingfors stad var första stad i Finland och en pionjär i världen med att utreda sina upphandlingars koldioxidavtryck. Byggandet och dess energiförbrukning täcker största delen av upphandlingarnas klimatbelastning. Helsingfors utvecklar även klimatkriterier och verktyg som hjälper till att göra stadens upphandlingar mer hållbara.
Klimatavtrycket stöder bedömningen av de offentliga upphandlingarnas klimatkonsekvenser 14.7.2020 13.52
Metoden som Europeiska kommissionen utvecklat för produkternas miljöavtryck används för att bedöma produktens miljökonsekvenser under deras hela livscykel. Metoden borde utnyttjas även för att utreda offentliga upphandlingars klimatkonsekvenser, föreslår Finlands miljöcentral i en ny utredning.
Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018 17.6.2020 8.34
Enligt Finlands miljöcentrals (SYKE) aktuella beräkningar har kommunernas klimatutsläpp ökat med 0,6 procent år 2018 jämfört med föregående år. Trafikens, jordbrukets och fjärrvärmens utsläpp höll sig i genomsnitt på samma nivå som 2017, men elektricitetens utsläpp var en aning större eftersom elproduktionens utsläpp i Finland ökade. Det finns emellertid stora skillnader mellan kommunerna för hur utsläppen fördelar sig mellan olika sektorer och hur de utvecklas.
  • Skriv ut sidan