Hyppää sisältöön

Uutiset

RSS
Biokaasulaitos on iso investointi, mutta mittavat ovat hyödytkin 5.8.2022 9.47
Anne ja Janne Jurvan tilalla biokaasulaitos tuottaa energiaa, parantaa lannoituksen tehoa ja vähentää hankintojen tarvetta. Samalla ilmakehään pääsevän metaanin määrä vähenee.
Uudet kosteikkoviljelytuotteet vähentävät päästöjä koko elinkaarensa ajan 6.7.2022 8.49
Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tutkijat selvittivät kahden lupaavan kosteikkoviljelytuotteen elinkaaren päästövaikutukset. Tutkimus osoitti, että uudet kosteikkoviljelytuotteet vähentävät päästöjä koko elinkaarensa ajan.
Julkisten hankintojen päästövähennysmahdollisuuksista uutta tietoa 28.6.2022 9.34
Suomen ympäristökeskus SYKE on selvittänyt merkittävimpien julkisten hankintaryhmien päästövähennysmahdollisuuksia, hankintoja tukevia toimenpiteitä ja vähähiilisiä vaihtoehtoja.
Yritykset toivovat kunnilta kunnianhimoista ilmastotoimijuutta 23.6.2022 15.37
Yritykset toivoivat kuntien olevan kunnianhimoisia ilmastotoimijoita ja toimivan fasilitaattorina, joka tuo oikeat yritykset yhteen yhteisen ongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi kuntien toivottiin hyödyntävän rohkeammin yksityisen sektorin osaamista ilmastotyössä sekä olevan avoimesti yhteydessä yrityksiin.
Suomessa kunnista eniten hiilipäästöjään vähentänyt Simo liittyy mukaan Hinku-verkostoon 22.6.2022 12.22
Simon kunnanvaltuusto päätti liittyä Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään kunnat sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Simossa tavoite on laskelmien mukaan jo saavutettu, sillä jo vuonna 2017 kunnan kokonaispäästöt olivat 121 prosenttia pienemmät, kuin tarkastelun aloitusvuotena.
Kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjäljen puolittamiseen haetaan keinoja 22.6.2022 9.11
Suomen ympäristökeskus SYKE selvittää yhdessä Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa, minkälaisia ohjauskeinoyhdistelmiä tarvitaan, jotta suomalaisten kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki saadaan puolitettua vuoteen 2035 mennessä. Kuva: Adobe Stock
Mäntsälän kunta Hinku-verkostoon - Tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä 21.6.2022 12.30
Mäntsälän kunta on liittynyt ilmastotyön edelläkävijöiden Kohti hiilineutraalia kuntaa eli Hinku-verkostoon. Samalla Mäntsälän kunta sitoutuu vähentämään vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Lampokiertoon.fi-verkkosivut avattu 16.6.2022 15.49
Lampokiertoon.fi-sivusto tarjoaa tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja polttoon perustamattoman lämmöntuotannon, kuten hukkalämmön talteenoton, energian varastoinnin ja
lämpöpumpputeknologian käyttöönoton edistämiseksi.
Infrarakentamisen päästölaskennalle selkeä tarve 16.6.2022 15.13
Infrarakentamisesta aiheutuu merkittäviä päästöjä ja hankkeet ovat pitkäkestoisia. Väyläviraston rahoittamassa infrarakentamisen päästötietokantahankkeessa kehitetään avoin elinkaaripohjainen tietokanta väylärakentamisen ja väylänpidon kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.
Metsien ilmastotoimia tarvitaan nyt 16.6.2022 11.38
Juuri hyväksytyssä ilmastolaissa Suomi on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Samoihin aikoihin julkaistu kasvihuonekaasuinventaarion pikaennakko osoittaa, että Suomen maankäyttösektori (LULUCF) on vuonna 2021 muuttunut kasvihuonekaasujen nielusta päästölähteeksi.
Kaikki uutiset
  • Tulosta sivu