Hyppää sisältöön

Päästöt ja indikaattorit

Tuotamme tietoa kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöistä sekä erilaisia ilmastoon ja energiaan liittyviä indikaattoreita, jotka auttavat seuraamaan ja suunnittelemaan ilmastotyötä.

Kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt

Suomen ympäristökeskus SYKE on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2020. Päästöt on laskettu kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä. Jatkossa tulokset päivitetään vuosittain.

 Kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain 2005–2020

Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 2005–2020. © SYKE

Kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu kunnille

Kunnat ja maakunnat ovat asettaneet itselleen haastavia päästövähennystavoitteita, joiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Skenaariotyökalulla voidaan muodostaa kuntien päästöskenaarioita perustuen kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen sekä erilaisiin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin.

Liikenteen indikaattorit

Liikkuminen on maakunnissa keskeinen päästövähennystoimien kohde, ja ajoneuvokantaan ja infraan liittyvät indikaattorit heijastavat tulevia päästövähennyksiä.

Uusiutuvan energian potentiaali maakunnissa 

Suomen ympäristökeskus on arvioinut alueellisia uusiutuvien energialähteiden investoinneista seuraavia välittömiä ja välillisiä työllisyysvaikutuksia sekä uusiutuvan energian päästövähennyspotentiaaleja

Julkaistu 5.5.2022 klo 8.45, päivitetty 5.5.2022 klo 9.37
  • Tulosta sivu