Organisering av evenemang

Olika möjligheter kan användas för att inhämta och dela information och för att stärka sammanhållningen och målmedvetenheten i nätverket. Evenemang kan anordnas till exempel som seminarier i olika tematiska ämnen, som lättare nätverksevenemang, som workshops eller som marknadsdialoger.

Brainstorming - Planering - Genomförning - Uppföljning - Utvärdering

Tematiska evenemang, ämnesförslag

 • Sektorspecifika teman (trafik, skogsbruk, jordbruk, industri, energi, finans, textil, IKT, etc.)Klimatförändringar och reglering, klimatet och staten
 • Stöd från kommunen, kommunens egna åtaganden
 • Klimat och finansiering
 • Framtida scenarier
 • Klimatförändringsstrategier
 • Tekniska lösningar
 • Kommunikation om klimatförändringar
 • Frivilliga åtaganden
 • Klimatförändringarnas effekter, hur de mäts
 • Naturvetenskap: effekter på vattendrag, mångfald, klimat
 • Klimatförändringar och hälsa

Nätverksevenemang

 • Främjar samarbete mellan företagen (matchmaking)

 • Dessa kan också vara strukturerade möjligheter och till exempel aktiviteter genom en webbplattform där företag kan uttrycka sitt intresse för att samarbeta

Workshops

 • I workshopparna kan problem diskuteras som utvecklingsbehov

 • I workshops är det viktigt att ha ett tema och en kontaktperson som för workshopen framåt och sammanfattar resultat och uppföljning

 • Workshops är evenemang som i bästa fall sker ansikte mot ansikte, men det finns också verktyg för virtuella workshops

Hjälpmedel

Samarbetsinstanser

 • Universitet, yrkeshögskolor, yrkesutbildningsinstitutioner

 • Forskningsinstitut: Syke, Luke, Metla, etc.

 • Andra organisationer: Motiva, Fibs

Publicerad 26-01-2022 kl. 13.14, uppdaterad 11-04-2023 kl. 11.03

 • Skriv ut sidan