Maalahden kunta mukaan ilmastotyön edelläkävijöihin – Hinku-verkostossa jo yli 90 kuntaa

Uutinen 5.10.2023 klo 16.38

Maalahden kunnan tiedote 5.10.2023

Maalahden kunta on ensimmäinen verkostoon liittyvä pohjalaiskunta.

Maalahden kunnanvaltuusto päätti 25.9.2023 liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Tämän seurauksena Maalahden kunta sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Maalahden kunta on vuodesta 2021 alkaen, jolloin kunnan kestävän kehityksen strategia hyväksyttiin, työskennellyt strategisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kestävän kehityksen strategia on monialainen ja ottaa huomioon tavoitteet, toimenpiteet ja työkalut sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden edistämiseksi. Strategiassa on kolme päätavoitetta: kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen 10 prosentilla vuodesta 2021 vuoteen 2025, puurakentaminen strategisena valintana ja hiilineutraalius vuonna 2030.

- Olemme työskennelleet aktiivisesti ilmastoasioiden parissa ja koemme, että kaikki kunnan toimialat ovat mukana. Tähän asti tärkeimmät toimenpiteemme liittyvät kiinteistöjen energiankulutuksen pienentämiseen ja uusiin prosesseihin, jotka konkreettisella tavalla toteuttavat kestävyysnäkökulmia kiinteistönsuunnittelu- ja rakennusprosesseissa, sekä tietoiseen puurakentamiseen. Olemme myös panostaneet kestävien valintojen opettamiseen ja edistämiseen päiväkodeissa, kouluissa, kunnan verkkosivustolla ja sosiaalisissa medioissa, sanoo kunnanjohtaja Jenny Malmsten.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan maatalous ja liikenne aiheuttivat kunnan suurimmat kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021. Jotta päästöjä voidaan vähentää, tarvitaan yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä asukkaiden että elinkeinoelämän kanssa.

- Haluamme innostaa kestäviin valintoihin ja tehdä tiiviisti yhteistyötä yritysten, asukkaiden ja kolmannen sektorin kanssa. Päästöjen vähentäminen vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Haluamme jatkaa kunnan kehittämistä yhdessä maalahtelaisten kanssa kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta, Malmsten sanoo.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus Syke. Suomen ympäristökeskuksen teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

Mikä Hinku?

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Hinku-verkoston verkkosivusto (hiilineutraalisuomi.fi)

Lisätietoa

Maalahden kunnan Hinku-yhteyshenkilö: kunnanjohtaja Jenny Malmsten, puh. 050 437 2447, jenny.malmsten@malax.fi

Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1690, jyrki.tenhunen@syke.fi


  • Tulosta sivu