Kuntien ja alueiden päästölaskennan kehityssuunnitelma

Kuntien ja alueiden päästölaskentaa kehitetään monin tavoin vuosina 2022-2023. Täysin uutena mukaan tulee kulutusperusteisten päästöjen laskenta. Tällä sivulla listataan tärkeimmät kehityskohteet.

Vuosittainen kasvihuonekaasupäästölaskenta – ALas 1.3

Vuoden 2020 lopullisten päästötietojen julkaisu

 • Valmistunut: 5/2022
 • Pääkehittäjä: Santtu Karhinen

Laskennan automatisointi

 • Valmistumisaikataulu: 12/2022
 • Pääkehittäjä: Eija Ferreira
 • Laskentatarkkuuden parantaminen ja virhemahdollisuuksien minimointi
 • Pienennetään laskentataakkaa vähentämällä käsityötä. Laskenta vaatii edelleen lähtöaineistojen hankinnan ja manuaalisen tarkistuksen.
 • Ohjelmointiympäristönä R-ohjelmisto
 • Julkaistaan laskentakoodit avoimesti R Markdown-dokumentteina Githubissa.

Sektorikohtaisten laskentaperiaatteiden tarkistaminen ja parantaminen

 • Valmistunut: 5/2022
 • Pääkehittäjä: Santtu Karhinen
 • Esimerkiksi rakennuskannan lähtötietojen tarkkuuden parantaminen mm. polttoainetietojen osalta sekä alueittain vaihtelevan rakennuskannan energiatehokkuuden huomiointi
 • Puuttuvien päästösektoreiden (mm. teollisuuden prosessipäästöt) laskennan kehittäminen

Päästöjen laskentaperiaatteiden kehittäminen eri tarpeita varten

 • Valmistumisaikataulu: 12/2022
 • Pääkehittäjä: Santtu Karhinen
 • Kuntien raportointitarpeiden tukeminen – mm. Carbon Disclosure Project (CDP)
 • Alueperusteinen laskenta

Vuoden 1990 päästöjen laskenta

 • Valmistumisaikataulu: 12/2022
 • Pääkehittäjä: Santtu Karhinen

Vuoden 2021 päästöjen ennakkotietojen julkaisu

 • Valmistumisaikataulu: 11/2022
 • Pääkehittäjä: Santtu Karhinen

Maankäyttösektori

 • Laskentamallia kehitetään
 • Valmistumisaikataulu: vuoden 2023 aikana
 • Pääkehittäjä: Sampo Pihlainen

Skenaariotyökalu – AlasSken 1.1

 • Päästöjen ja perusskenaarion päivitys sekä päivityskäytäntöjen laatiminen jatkopäivityksiä varten
  • Valmistumisaikataulu: 12/2022
  • Pääkehittäjä: Santtu Karhinen
 • Maataloussektorin laajennus
  • Valmistumisaikataulu: 12/2022
  • Pääkehittäjä: Juha Grönroos
 • Maakuntatason tarkastelu
  • Valmistumisaikataulu: 12/2022
  • Pääkehittäjä: Santtu Karhinen

Kulutusperusteinen päästölaskenta 1.0

 • Laskentamallin kehitys
 • Valmistumisaikataulu: 1/2023
 • Pääkehittäjä: Santtu Karhinen
Julkaistu 15.3.2022 klo 14.39, päivitetty 9.11.2022 klo 12.35

 • Tulosta sivu