Uutiset

RSS
Suomalaisten kulutuksen hiilijalanjälki miltei puolittunut 2000-luvulla 14 hiilidioksiditonnista 7,7 tonniin 11.4.2024 8.02
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenojen keskimääräinen hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi vuodesta 2000 vuoteen 2021. Kun vuonna 2000 hiilijalanjälki kutakin suomalaista kohti oli noin 14 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e), vastaava luku vuonna 2021 oli 7,7 tonnia CO2e.
Jyri Seppälä: Mahdollisuudet näkyväksi 22.3.2024 9.16
Ilmastonmuutos ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka sodat ja lakot täyttävät median. Viime kesästä lähtien jokainen kuukausi on ollut maapallon mittaushistorian lämpimin. Maakuntien ja kuntien aktiivisuus ilmastoasioiden mahdollisuuksien konkretisoinnissa on nykytilanteessa kenties tärkeämpää kuin koskaan.
Suomalaisten mökkeilyn hiilijalanjälki arvioitiin ensimmäistä kertaa – uudella laskurilla selviää myös yksittäisen mökkeilijän päästöt 22.3.2024 9.01
Mökkeilyyn liittyvä liikenne on suurin päästöjen lähde. Yksittäisten mökkeilijöiden välillä on kuitenkin suurta vaihtelua.
Kymenlaakson maakunnalle skenaario päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä 20.3.2024 15.39
Suomen ympäristökeskus laati Kymenlaakson liitolle Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan päivityksen, jossa tarkasteltiin miten maakunta voi saavuttaa Hinku-tavoitteen mukaisen 80 prosentin päästövähennyksen käyttöperusteisissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia 20.3.2024 12.20
Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa SOMPA-hankkeessa sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoimassa CANEMURE-hankkeessa laaditussa politiikkasuosituksessa nostetaan esiin ratkaisuja ja suosituksia, joiden avulla metsätalouden vesistökuormitusta ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä.
Ratkaisuja puhtaan energian murrokseen – uusi tutkimushanke vauhdittaa fossiilisista polttoaineista irtautumista 6.2.2024 9.00
Suomi sai EU:lta merkittävän, 14 miljoonan euron tutkimusrahoituksen puhtaan energiajärjestelmän siirtymän vauhdittamiseksi. REPower-CEST-hankkeessa tuotetaan kokonaisvaltainen analyysi fossiilisista polttoaineista irtautumisen keinoista ja valmistellaan tiekartta siirtymän toteuttamiseksi Suomessa.
Kaavoittajille uusi työkalu maankäytön ilmastovaikutusten arviointiin 23.1.2024 15.31
Kaavoittajien mahdollisuudet arvioida kaavoituksen ilmastovaikutuksia paranevat merkittävästi uuden Hiilikartta-työkalun myötä. Hiilikartan avulla voidaan laskea kaavan toteuttamisen vaikutuksia suunnittelualueen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon ja hiilinieluun monipuolisesti ja ymmärrettävästi.
Uusi opas kokoaa yhteen seitsemän kunnan tärkeimmät oivallukset ilmastotyön tiedolla johtamisesta 19.1.2024 11.25
Fisu-verkoston kunnat ovat kehittäneet Reijo-hankkeessa toimintamalleja ilmastotyön tiedolla johtamiseen. Kehittämisen opeista on julkaistu Pieni opas kuntien ilmastotyön tiedolla johtamiseen.
Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalua päivitettiin – muutoksia ajoneuvojen käyttövoimaan ja turvemaiden peltojen päästöihin 20.12.2023 8.53
Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut uuden version kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalusta (ALasSken). Työkalussa kaikki aineistot on päivitetty vuoteen 2021 ja perusskenaarion oletukset on tarkistettu.
Ilmastotyöpajat Loviisan ilmastotyön organisoitumisen tukena 18.12.2023 15.50
Loviisan kaupunki on sitoutunut ilmastotyöhön ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Syksyllä 2023 Loviisassa järjestettiin kolme työpajaa, joissa hahmotettiin ilmastotyötä eri toimialoilla.
Kaikki uutiset
  • Tulosta sivu