Ta fram hållbara rörelselösningar med KULKURI-räknaren

Nyhet 03-12-2020 kl. 17.02
© Unsplash

Finlands miljöcentral har utvecklat KULKURI-räknaren med vilken vem som helst kan räkna hur mycket det kostar att röra sig utan egen bil. Samtidigt visar räknaren klimatutsläpp för olika rörelsealternativ.

Alternativa sätt att röra sig är till exempel bilhyrning, sambruksbilar, kollektivtrafiken, tjänster som kombinerar olika rörelsesätt, citycyklar samt kombinationer av de ovannämnda.

Bilfritt levnadssätt är möjligt

”Det är helt möjligt att leva utan bil när man bor i en stad och inte behöver en bil för pendling. Det här levnadssättet är ekonomiskt, bekymmerslöst och miljövänligt. Men om man behöver en bil varje vecka, är det sannolikt mer ekonomiskt att äga en”, säger forskaren Jachym Judl från Finlands miljöcentral.

Om till exempel en fiktiv familj på fyra från Helsingfors inte äger en bil men använder bil regelbundet cirka en gång i månaden för att köra till stugan, blir familjens rörelsekostnader billigare än det är att äga en elbil. Utsläppen är också på samma nivå som de skulle vara om man använde en elbil.

”Det är tankeväckande att räkna ut till exempel med Autokalkulaattori som Klimatpanelen utvecklat att hur mycket det verkligen kostar att äga en bil, och sedan med KULKURI räkna ut hur mycket ett liv utan egen bil skulle kosta. KULKURI hjälper till att förstå att det är möjligt att leva utan bil men kanske inte helt utan bilfärder”, säger Judl.

Tillgång på rörelsetjänster ökar

Enligt Judl lever och ökar utbudet på sambruksbilar kontinuerligt i Finland och i övriga världen. Det är mer flexibelt och billigare att hyra bilar än tidigare, och det finns fler biluthyrare på marknaden. Även modellen där privata bilägare hyr ut sin bil åt andra håller på att öka (den så kallade peer-to-peer-modellen). Dessutom har citycyklar blivit mer populära också i Finland.

”Ett bilfritt levnadssätt kan vara möjligt för många om man är redo att göra små ändringar i sitt liv. Det hjälper även miljön, plånboken och hälsan”, påminner Judl.

Mer om temat

Mer information

  • forskare Jáchym Judl, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 029 525 1227

  • Skriv ut sidan