Trafikens indikatorer berättar om förnyelsen av personbilsbeståndet

Nyhet 03-08-2022 kl. 12.03
© Kuva: Ralph Hutter. Unsplash.

I regionerna är trafiken ett centralt mål för utsläppsminskningsåtgärder, och utsläppsminskningar genomförs till exempel genom förnyelse av bilbeståndet. Målet är att halvera de inhemska trafiktutsläppen fram till 2030 jämfört med 2005 års nivåer.

På webbplatsen hiilineutraalisuomi.fi har man skapat en sida med trafikindikatorer som ger användaren en överblick över bilbeståndets utveckling. Indikatorerna visar till exempel hur många personbilar som använder alternativ drivkraft som för närvarande finns i Finland, liksom offentliga laddningsstationer för elbilar och gastankningsstationer.

Indikatorsidan är ett praktiskt verktyg för att se hur bilbestånden har utvecklats i landskapen. ”Indikatorerna ger en heltäckande bild av bilbeståndets utveckling och regionala trender”, säger Johanna Mäkinen som varit med och skapat indikatorsidan.

Vad berättar indikatorerna om nuläget?

Första registreringarna av laddningsbara hybrider och helelektriska bilar har ökat avsevärt, men andelen helelektriska bilar i bilbeståndet är fortfarande mycket liten. Särskilt laddningsbara hybrider har snabbt blivit vanligare, medan elbilar har skaffats i en långsammare takt.

En liknande trend i populariteten hos laddningsbara hybridbilar kan också ses i exempelvis Sverige och Danmark. I Västeuropa ligger dock antalet helelektriska bilar långt före Finland.

Indikatorerna pekar också på regionala skillnader när det gäller förnyelse av bilbeståndet, eftersom det förändras snabbare i stora stadsområden än till exempel på landsbygden. ”När det gäller elbilar kan skillnaden till exempel bero på de långa sträckorna på landsbygden, eftersom det kan vara svårare att äga en elbil på långa sträckor”, säger Mäkinen.

Målet att förnya bilbeståndet långt ifrån uppnått

Tillväxten av andelen helelektriska bilar och laddningsbara hybrider i bilbeståndet har kommit väl igång, men 2030-målet på 600 000 elbilar fortfarande långt borta. I juni 2021 fanns det över 14 000 helelektriska bilar och 62 000 laddningsbara hybrider. Förändringar har skett men mycket återstår att göra för att uppnå målet.

”Om antalet elbilar inte ökar tillräckligt måste man vidta andra åtgärder, till exempel utsläppshandel inom transportsektorn, för att uppnå målen för utsläppsminskningar inom transportsektorn”, kommenterar Mäkinen.

Olika nationella åtgärder kommer att påskynda elektrifieringen av bilbeståndet. Exempelvis är det viktigt med stöd för inköp av helelektriska bilar och utbyggnad av både offentliga och hemmabaserade laddningsanläggningar, eftersom en laddningsmöjlighet hemma för många människor är en förutsättning för att köpa en helelektrisk bil. Kommunala aktörer kan påverka möjligheterna till laddning i hemmet, till exempel genom villkor för tomtöverlåtelse och markanvändningsavtal.

Mer om temat

Mer information

  • Forskare Johanna Mäkinen, johanna.m.makinen@tuni.fi, tfn. 040 558 0618

  • Skriv ut sidan