Utsläppsberäkningstjänsterna utvecklas

Nyhet 04-05-2022 kl. 10.38
© Unsplash

För användning vid sidan av förbrukningsbaserad utsläppsberäkning utvecklar man för närvarande utsläppsberäkning som grundar sig på konsumtion. Detta färdigställs under 2022. Konsumtionsbaserad beräkning grundar sig på hushållens konsumtion av energi, föremål och tjänster i kommunen och på investeringar och den offentliga förvaltningens konsumtion. Var utsläppen fysiskt skapats har i detta fall ingen betydelse, och beräkningen beaktar de växthusutsläpp som produkternas och tjänsternas hela produktionskedja orsakar.

Före publiceringen av den konsumtionsbaserade beräkningen tar man fram utsläppsuppgifter för 1990 och preliminära uppgifter för 2021. Vad gäller kommunernas scenarioverktyg för växthusutsläpp definierar man ett nytt grundscenario, utvidgar jordbruksscenariot och testar integrationen av ekonomiska indikatorer för att fastställa kostnadseffektiviteten av utsläppsminskningsåtgärder.

För att främja klimatarbetet och öppenhet i vetenskap samt försäkra kvaliteten på beräkningen pågår också ett utvecklingsprojekt för att automatisera beräkningen och öppna beräkningsmaterialet och -koderna till de delar som dataskyddet tillåter. Arbetet utförs i en öppen och allmänt använd R-programmeringsmiljö.

Arbetet gör det möjligt att kombinera programmeringskoden som utför beräkningarna och narrativen i klartext som förklarar beräkningen till ett tydligt dokument där beräkningen kan utvecklas och specificeras steg för steg. När det gäller öppen data kommer beräkningsdokumenten att publiceras så att alla kan använda och granska dem. Dokumenten sparas i vanliga HTML- eller PDF-format och är tillgängliga för alla.

Mer om temat

Mer information

specialforskare Santtu Karhinen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1889, fornamn.efternamn@syke.fi


  • Skriv ut sidan