Villmanstrand ersätter fossila bränslen med ny slags värmeackumulator

Nyhet 03-08-2022 kl. 17.53

Villmanstrands stad testar en ny typ av energilagringssystem vid värmecentralen i Mustola, där energin lagras direkt som värme. Apparaturen laddas med el, varefter värmeenergin frigörs till fjärrvärmenätet i Mustola. Utrustningen används för att dämpa klimatförändringen, eftersom värmeackumulatorn kan användas för att ersätta fossila bränslen.

Värmeackumulatorn i Mustola är ett pilotprojekt för att testa om det är lönsamt att lagra el direkt som värme. ”Idén till värmeackumulatorn var baserad på solcellsdrivna pannor, som var planerade att användas till exempel i Afrika. Idén med pannorna fick aldrig riktigt luft under vingarna, men vi använde samma metod för att skapa värmeackumulatorn som nu togs i bruk”, säger Aleksi Porkola från Elstor Oy.

Byggandet av värmeackumulatorn påbörjades i slutet av 2019, och den togs i drift i juni 2021. Under 2021–2023 kommer värmeackumulatorns användning och funktionalitet att testas. Värmeackumulatorn har byggts och drivs av Villmanstrand-baserade uppstartsföretaget Elstor Oy, som grundades för projektet. Pilotprojektet genomförs tillsammans med Lappeenrannan Energia Oy.

Värmeackumulatorn antar utmaningen med ellagring

Utvecklingen av värmeackumulatorn antar utmaningarna med ellagring och elproduktion. Produktionen av förnybar el försvåras av varierande väderförhållanden, såsom vind och sol, och det behövs nya sätt att lagra och utnyttja energi. Lösningar som värmeackumulatorn är viktiga eftersom de möjliggör effektivare energianvändning under varierande produktionsförhållanden.

”Samhället blir mer och mer elektroniskt, vilket skapar press för nya sätt att producera värme och samtidigt minska utsläppen. Den utvecklade värmeackumulatorn uppfyller detta behov”, säger Porkola. ”Så mycket som en tredjedel av Finlands totala energiförbrukning används som värme, vilket betyder att det är mest lönsamt att lagra el direkt som värme. Det är också oklokt att börja lagra el eftersom batterierna som behövs för det ofta är dyra, kortvariga och problematiska när det gäller råvaror.”

”Uppvärmningssektorn spelar en stor roll i klimatförändringen, och det har inte funnits några bra koldioxidneutrala lösningar i produktionen av till exempel industriånga. Därför spelar den nya typen av värmeackumulator en viktig roll, eftersom den kan minska koldioxidutsläppen med upp till hundratals ton per år”, säger Porkola.

Värmeackumulatorn i Mustola är också betydande tack vare sin kostnadseffektivitet. Särskilt om fjärrvärmeföretagens elskatteklass ändras som planerat innebär värmeackumulatorn i Mustola exceptionellt stora ekonomiska besparingar.

Coronan satte käppar i hjulet, men endast tillfälligt

Coronan fördröjde färdigställandet av värmeackumulatorn genom att förlänga komponenternas leveranstider. Ackumulatorn färdigställdes och togs i bruk utan några större ändringar i den ursprungliga planen.

Utvecklingen av värmeackumulatorn var ett pilotprojekt, vilket alltid medför sina egna utmaningar. ”Pilotförsök är viktiga eftersom man alltid lär sig något inför nästa arbetsskede, säger Porkola. ”Lärdomarna från pilotfasen kunde användas vid tillverkningen av en andra värmeackumulator, som sedan har tillverkats och tagits i drift väldigt snabbt.”

Den andra versionen av värmeackumulatorn skiljer sig från den första genom att den producerar ånga i stället för värme. Ackumulatorn används av ett industriföretag i Villmanstrand. ”Driftsättningen har gått förvånansvärt smidigt och kunden har varit nöjd med att redan kunna använda enheten”, säger Porkola.

En tredje version av ackumulatorn är redan under uppbyggnad. ”Det finns många förväntningar och förhoppningar i samband med värmeackumulatorn, eftersom industriell ånga huvudsakligen produceras med fossila bränslen, och man har ännu inte hittat någon ersättningsmetod för dem”, säger Porkola.

Globala marknader en möjlighet

Värmeackumulatorn har många möjligheter både i Finland och internationellt. I Finland är uppfinningen viktig särskilt för uppvärmningen, men i andra delar av världen är möjligheten att producera ånga betydande.

”Finland är exceptionellt eftersom det finns ett stort behov av värmeproduktion här. I andra delar av världen kunde man använda anordningen för att producera industriångor, till exempel så att enheten laddas under dagen med solcellsenergi som sedan frigörs som ånga på natten”, säger Porkola.

”Målet just nu är att satsa på att påbörja serieproduktion av enheten här i Finland. Därefter kan den skräddarsys till den internationella marknaden”, säger Porkola.

Mer om temat

Mer information

  • produktutvecklingsingenjör, Aleksi Porkola, Elstor Oy, tfn 044 095 1124, aleksi.porkola@elstor.fi
  • miljödirektör Ilkka Räsänen, Villmanstrands stad, tfn 0400 815 284, fornamn.efternamn@lappeenrata.fi
  • klimatkoordinator Petri Kero, Villmanstrands stad, tfn 040 6530 508, fornamn.efternamn@lappeenranta.fi

  • Skriv ut sidan