Kommunernas och städernas förbrukningsbaserad växthusgasutsläpp

Finlands Miljöcentral (Syke) har beräknat mängden och utvecklingen av förbrukningsbaserad klimatutsläpp för alla kommuner i Finland under 2005–2021. Utsläppen har för första gången beräknats med en ny, enhetlig beräkningsmetod för alla kommuner. I fortsättningen kommer resultaten att uppdateras årligen.

Växthusgasutsläpp per sektor i Finland 2005–2021

Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2021
Växthusgasutsläpp per sektor i Finland 2005–2021.  © Syke

Nedladdningsbart material (på finska)

Publicerad 22-11-2022 kl. 9.55, uppdaterad 06-06-2023 kl. 9.09
  • Skriv ut sidan