Kommuners och regioners klimatindikatorer

Canemure-projektet sammanställer indikatorer förknippade med energi och trafik i kommuner och landskap. Utöver växthusutsläppen av växthusgaser stöder och kompletterar dessa uppföljningen av klimatarbetet i kommuner och regioner.

Finlands miljöcentral har samlat in uppgifter för kommuner och regioner i Finland om följande indikatorer:

 • Slutanvändning av energi
 • Energianvändning av olja
 • Mängden elförbrukning för bostäder
 • Bostadshusens förbrukning av uppvärmningsenergi
 • Kapacitet och produktion av solel
 • Kapacitet och produktion av vindkraft
 • Antalet och golvytan av byggnader som använder jordvärme
 • Personbilar och deras genomsnittliga utsläpp
 • Mängder och andelar av el-, hybrid- och gasbilar
 • Mängder av laddningstationer och tankstationer med gas

Indikatorerna för klimatarbete är lättast att bläddra genom i helskärmsläge. Detta görs genom att trycka på pilknappen i nedre högra hörnet av Power BI-fönstret nedan, eller länken under fönstret. Du kan ge respons på rapporten och förbättringsförslag tas gärna emot. Kontaktuppgifter finns under rapporten.

Mer information

Uppdatering av Power BI, respons

 • Venla Riekkinen, expert, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi

Utsläpp och energiindikatorer

 • Santtu Karhinen, specialforskare, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi
 • Johannes Lounasheimo, specialist, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi

Solel

 • Eija Ferreira, specialforskare, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi

Trafikindikatorer

 • Eija Ferreira, specialforskare, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi
 • Johanna M Mäkinen, forskare, Tammerfors universitet (Tuni), fornamn.m.efternamn@tuni.fi
Publicerad 07-11-2022 kl. 12.24, uppdaterad 04-08-2023 kl. 12.19

 • Skriv ut sidan