Asiantuntijaverkosto

Canemure-hankkeen asiantuntijaverkosto (eng. Expert Platform) yhdistää asiantuntijaorganisaatiot, alueelliset yhteistyöryhmät, edelläkävijäkunnat sekä käytännön toimijat työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Asiantuntijaverkostoon kuuluvat hankkeen koordinaattori Suomen ympäristökeskus (Syke), Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke ja Ilmatieteen laitos.

Asiantuntijatukea ja tietoa

Asiantuntijaverkosto tuottaa kunnille, valtionhallinnolle, yrityksille ja kansalaisille työkaluja, palveluita ja kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusarviointeja. Nämä välineet tukevat energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteuttamista.

Verkosto tuottaa ja jakaa tietoa muun muassa ilmastoystävällisistä julkisista hankinnoista, kestävästä liikkumisesta, ilmastotyön rahoituskanavista sekä kuluttajien mahdollisuuksista hillitä ilmastonmuutosta. Lisäksi se järjestää koulutustilaisuuksia edelläkävijäkunnissa ja alueilla. Vuosittain järjestetään myös valtakunnallinen kaikille avoin tilaisuus.

Hyvät ilmastonmuutoksen hillintätoimet leviämään

Ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuista ja parhaista käytännöistä välitetään tietoa alueille sekä kunnille. Lisäksi asiantuntijaverkosto tunnistaa, analysoi ja levittää parhaita käytäntöjä ympäri Suomen. Tietoja jaetaan esimerkiksi Kestävyysloikka-palvelun avulla.

Tukea kuntien ja alueiden ilmastotyöhön

Asiantuntijaverkosto tukee alueellista ilmastotyötä tuottamalla kuntakohtaista päästölaskentaa ja tarjoamalla tietoa erilaisten päästövähennystoimien vaikuttavuudesta. Esimerkiksi henkilöliikenteen hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta vuoteen 2050 arvioidaan seutukuntatasolla seudullisen päästövähennysmallin avulla.

Canemure-hankkeessa kehitetään myös erilaisia menetelmiä ja elinkaaripohjaisia työkaluja alueiden ja kuntien ilmastotyön tueksi. Hankkeessa seurataan päästöjen kehittymistä sekä toimien vaikuttavuutta lukuisten erilaisten indikaattorien avulla. Lisäksi tuotetaan tutkimustietoa parhaiden käytäntöjen toteuttamisen esteistä.

Julkaistu 3.5.2019 klo 15.12, päivitetty 11.4.2023 klo 11.10
  • Tulosta sivu