Yhteistyömallin rakentaminen

Toimintamalli voi perustua yhteistyöhön, verkostoon tai kumppanuuteen

Tavoite

Määritellään kunnalle ja mukaan lähteville yrityksille tavoitteet

 

Toiminta-ajatus

Määritellään, miten tavoitteisiin päästään

 

Rakenne

Päätetään, miten yhteistyö organisoidaan

 

Vastuut

Päätetään, kuka ottaa vastuun toiminnan käynnistämisestä ja ylläpidosta

 

Rahoitus

Ratkaistaan, miten toiminta rahoitetaan

 

Työvälineet

Tarjotaan yrityksille tietoa tarjolla olevista työkaluista ja palveluista

 

Ikoni tietopohja  

Tietopohja

Varmistetaan riittävä ja monipuolinen asiantuntemus

 

 

Esimerkki 1: Greenreality, Lappeenranta
 

Toiminta-ajatus
 
Ekologista ajattelua, tietoa, vastuullisia valintoja ja tekoja kestävän huomisen puolesta
Rakenne
 
Nettisivusto, kumppaniyritysverkosto, uutiskirje, some-viestintä
Mukana
 
Kunta, asukkaat, yhteisöt ja yritykset
Ylläpito ja rahoitus
 
Lappeenrannan kaupunki
Tietopohja
 
Lappeenrannan eri sektoreiden asiantuntijoita
Yritykselle tarjotaan
 
Keinoja, välineitä ja apuja kehittää toimintaa elinvoimaiseksi ja ympäristömyönteiseksi
Tavoitteet yrityksille
 
Sovitaan tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan vuosittain

 

 

 

 

 

Julkaistu 14.12.2020 klo 14.32, päivitetty 14.12.2020 klo 14.08

  • Tulosta sivu