Koordinointitapoja

Kunta voi koordinoida ilmastotyötä useilla eri tavoilla. Koordinointitavat on listattu kevyimmästä raskaimpaan.

 

Mitä Miksi Miten Missä
Valitaan yksittäisiä toimintamalleja, jaetaan vastuu kunnan sisällä Toimintamalli helposti käyttöön, pienten resurssien jakaminen, ei yhteistä koordinaatiota Valitaan toimintamallit ja ko. toimintamallien käyttäjät kunnan sisällä. Ymmärrys toimintamallikokonaisuudesta esim. ympäristökeskuksessa.  
Integrointi osaksi olemassaolevaa toimintaa, jaetaan vastuu kunnan sisällä Olemassa olevan toiminnan hyödyntäminen

Tunnistetaan kunnan yritysyhteistyömuodot ja/tai kunnan tavat toimia > mihin valitut toimintamallit integroituvat luontevaksi osaksi > systematisoidaan tekeminen osaksi olemassa olevaa toimintaa.

Esimerkiksi ilmasto osaksi kunnan tarjoamia yrityskoulutuksia, kunnan viestintään nostoja yritysten ilmastotyöstä tai olemassaolevaan yritysyhteistyöverkostoon ilmastoaiheen integrointi valikoiduin toimintamallein.

 
Avoin ilmastoverkosto 
mukaan pääsee kaikki yritykset ilman sitoutumista

Kaikille avoin matalankynnyksen dynaaminen verkosto, jonka toimintaan yritykset voivat tulla mukaan ilman sitoutumista tai muita odotuksia. 

Nimetyn verkoston etuna mahdollisuus brändätä ja tehdä sitä tunnetuksi (vs. yksittäiset toimintamallit integroituna kunnan toimintaan) > brändiarvoa kunnan koordinoimalle työlle.

Nimetään koordinaattori, valitaan toimintamallit, laaditaan toimintasuunnitelma. Koordinaatiovastuuta voi jakaa myös eri organisaatioiden kesken.

Vaatii resursseja verkoston tunnetuksi tekemiseen, ylläpitämiseen, tilaisuuksien järjestämiseen ja muiden valittujen toimintamallien toteuttamiseen.

**Huom. mikä on yhden verkoston kyky vastata erilaisten yritysten tarpeisiin (pienet vs. isot, eri toimialoilla toimivat, ilmastotyön eri vaiheissa olevat).

Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKS

- Jaettu koordinaatio

- Oma verkkosivualusta, sähköpostilista, Fb-ryhmä

- Seuranta perustuu sähköpostilistaan, tapahtumien osallistujamääriin ja Fb-viestintäaktiivisuuteen

- Ei sitoumuksia

Suljettu ilmastoverkosto
kunnan koordinoima verkosto, johon liitytään asettamalla ilmastotavoitteet/-sitoumukset.

Kunnan intressi saada yritykset mukaan ilmastotavoitteisiin > verkosto vain ilmastotyöhön sitoutuneille. Ison kunnan/tärkeän alueen tarjoama brändiarvo yrityksille.

*Huom. Mikä on kunnan intressi ylläpitää suljettua verkostoa ja mitä tarjotaan verkoston ulkopuolelle jääville yrityksille?

Määritellään kohderyhmä, liittymisen kriteeristö, päätetään mittaroinnista ja seurannasta sekä mahdollisesta kytkennästä kunnan ilmasto-ohjelmaan. Päätetään koordinaatiokokoonpanosta; kunta vai laajempi toimijajoukko.

**Huom.
*Tasavertaisuuden toteutumiseksi tarjottava tukea liittymiseen, sitoumusten seurantaan ja päivittämiseen.
*Mikä on yhden verkoston kyky vastata erilaisten yritysten tarpeisiin (pienet vs. isot, eri toimialoilla toimivat, ilmastotyön eri vaiheissa olevat) > ilmastotyö konkretisoituu eri tavoin erilaisille yrityksille

*Verkoston ylläpito vaatii resursseja; mm. toimintasuunnitelma, tapaamiset, tapahtumien järjestäminen, työpajat, systemaattinen viestintä, vaikuttavuuden mittaaminen.
*Ilman järjestelmällisyyttä, kriteeristöä ym. toiminta löyhää ja viherpesun riski kasvaa (erityisesti jos myönnetään vastuullisuutta kuvaavia merkkejä) > huono kuva myös verkoston koordinoijasta.

Helsingin ilmastokumppanit

Turun ilmastojoukkue

Lahden ilmastokumppanuus

Satakunta (hankevetoista)

Tampereen seudun ilmastokumppanuus

Lappeenranta Greenreality -kumppanuus pienille yrityksille (hakevetoista)

Suljettu ilmastoverkosto
julkisen toimijan koordinoimat, edelläkävijyyttä tavoittelevat, maksulliset ja ”järjestäytyneemmät” ilmastoverkostot
Tavoite synnyttää uusia ratkaisuja ilmastokriisiin vastaamiseksi. Mukaan pääsee edelläkävijät, esim. cleantech-/energia-/ympäristöratkaisuja tarjoavat yritykset. Toimii myös kunnan elinkeinopoliittisena työkaluna. Vaatii huomattavasti resursseja koordinointiin; taloushallintoa, yhteiskehittämisen alusta, ohjausryhmä ym.

Lappeenranta Greenreality Network 500-1 000 € / v, jäsenpalveluiden suora operointi n. 2 htv ja lisäksi mukana noin 6 henkilöä.

EnergyVaasa: energiateknologian klusteri, kehittää kestäviä teknologiaratkaisuja

 

Julkaistu 15.9.2021 klo 11.25, päivitetty 15.9.2021 klo 11.25

  • Tulosta sivu