Helsingin kaupunki: Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä

Helsingin kaupungin osahankkeessa kehitetään vähähiilisiä hankintoja. Hankkeessa pilotoidaan hiilijalanjäljelle kriteerejä ja laskentamenetelmiä osana esimerkiksi rakentamisen, kuljetuksen, elintarvikkeiden ja ICT-laitteiden oikeita kilpailutuksia.

Tavoitteena on saada aikaan onnistuneita esimerkkejä ja sovellettavia työkaluja, jotka edesauttavat kaupungin kestävien hankintojen kehittämistyötä.

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Merkittävänä hankkijana Helsinki on tärkeässä asemassa edistämässä ilmastoystävällisempien tuotteiden ja palveluiden kehittymistä. Huomioimalla ilmasto- ja ympäristövaikutukset jo hankintavaiheessa kaupunki voi saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä.

Vähähiilisillä hankintapiloteilla hyviä käytäntöjä

Hankkeen alussa kaupungin hankinnat ryhmitellään ja niiden ilmastovaikutuksista tehdään arvio. Ilmastovaikutuksiltaan merkittävimmistä hankintaryhmistä valitaan pilottikohteet kaupungin hankinta-aikataulua seuraten. Valinnan yhteydessä selvitetään, miten hankintaryhmän hiilijalanjälki voidaan huomioida pilottikohteen hankintaprosessissa.

Onnistuneiden hankintapilottien taustalla avainasemassa ovat aktiivinen markkinavuoropuhelu sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

Pilottikohteiden hankintaprosessit dokumentoidaan huolellisesti tulosten arviointia ja tiedon jakamista varten. Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta arvioidaan muun muassa tavoitteiden saavuttamisen ja päästövähennysten näkökulmasta.

Opittuja hyviä käytäntöjä jaetaan aktiivisesti ja hankkijoiden osaamista kehitetään tarjoamalla ohjeistuksia, työkaluja ja hankintakoulutuksia. Tavoitteena on, että vastaavanlaisia hankintoja toteutetaan myös muissa Suomen kaupungeissa osahankkeen innoittamana.

Osahanke edistää kestäviä hankintoja ja toteuttaa näin ollen suoraan Helsingin kaupunkistrategiaa ja Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmaa.

© Saara Pellikka

Aikataulu

  • 3/2019–10/2024

Lisätietoja

  • Projektikoordinaattori Satu Turula, Helsingin kaupunki, etunimi.sukunimi@hel.fi, puh. 040 669 5160
  • Projektiasiantuntija Reetta Huomo, Helsingin kaupunki, etunimi.sukunimi@hel.fi, puh. 040 849 6446
Julkaistu 9.4.2019 klo 15.56, päivitetty 15.1.2020 klo 10.54