Helsinki ottaa käyttöön Ilmastovahti-palvelun päästövähennysten seuraamiseen

Uutinen 13.11.2019 klo 15.33
Helsingin Huopalahdentie © Ari Leppä / Helsingin kaupunki

Helsinki on kehittänyt kansainvälisestikin ainutlaatuisen ilmastotyön seurantapalvelun, Ilmastovahdin, kaupungin päästövähennysten seuraamiseen. Helsinki aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035 ja on käynnistänyt 147 päästövähennystoimenpidettä tavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastovahti-palvelun ansiosta kuka tahansa voi seurata toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia Helsingin hiilidioksidipäästöjen määrään.

Ilmastovahti-palveluun on koottu tiedot jokaisesta päästövähennysohjelman toimenpiteestä ja niiden etenemisestä. Myös kaikki taustaoletukset ja laskelmat, joiden perusteella päästöjä arvioidaan, avataan jatkossa julkisiksi.

Ilmastovahdissa esitetään kunkin toimenpiteen suuruusluokka ja vaikuttavuus hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Palvelusta voi hakea ja tarkastella Helsingin ilmastotekoja myös teemoittain tai vastuutahon mukaan.

”Ilmastovahti-palvelu on merkittävä työkalu Helsingin ilmastotavoitteiden seuraamiseen läpinäkyvästi. Myös muiden kuntien ja kaupunkien kannattaa nyt hyödyntää tätä kehitystyötä omassa ilmastotyössään”, sanoo Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Avoin tieto tukee päättäjien ja tutkijoiden työtä sekä kansalaisten osallistumista

Poliittiset päättäjät voivat käyttää Ilmastovahtia hyödyksi arvioidessaan, vähenevätkö päästöt sovitulla tavalla. Avoimen tiedon ansiosta tutkijat pystyvät arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia ja niiden taustalla olevia lähtöoletuksia ja laskelmia.

Tulevaisuudessa myös kaupunkilaiset voivat antaa helposti palautetta päästövähennystoimenpiteistä ja kertoa, miten he haluaisivat olla mukana niiden toteuttamisessa. Helsingin kaupungin tavoitteena on tehdä ilmastoystävällisen elämäntavan valitsemisen helsinkiläisille ja Helsingissä vieraileville mahdollisimman helpoksi.

”Valmistelimme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmamme hyvin avoimesti ja haluamme jatkaa samalla linjalla myös raportoidessamme sen toteutumisesta ja arvioidessamme seuraavia toimenpiteitä. Uskon, että Ilmastovahdista tulee meille tehokas työkalu. Se on myös muiden kuntien vapaasti hyödynnettävissä”, toteaa Helsingin kaupungin ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Helsinki on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään jo 27 prosenttia vuodesta 1990. Helsingin kaupunkistrategiassa on päätetty, että vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteesta 80 prosenttia saavutetaan päästövähennyksin ja 20 prosenttia päästöistä kompensoidaan. Näin saavutetaan hiilineutraalisuus, eli nettopäästöt vuoden 2035 tarkastelujaksolla ovat nolla.

Lisää aiheesta:

Lisätietoa:

  • Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, Helsingin kaupunki, puh. 040 504 5175, esa.nikunen@hel.fi
  • Sonja-Maria Ignatius, ympäristösuunnittelija, puh. 040 504 4961, sonjamaria.ignatius@hel.fi
  • Hiilineutraalien kuntien (Hinku)-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu