Hinku-kunta Lohja voittajaksi Nollapäästöpäivänä Ilmastodieetti-laskurin käyttäjänä

Uutinen 20.9.2019 klo 15.00

Suomen ympäristökeskus SYKE haastoi kaikki Hinku-kunnat mukaan kansainväliseen Nollapäästöpäivään (Zero Emissions Day) lauantaina 21.9.2019. Nollapäästöpäivän tarkoituksena on kannustaa ihmisiä tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja arkielämässään.

Nollapäästöpäivän myötä SYKE seurasi kehittämänsä Ilmastodieetti-laskurin käyttäjien määrää kaikissa Hinku-kunnissa 1.–18.9.2019 välillä. Ideana oli, että kunnat kisaavat keskenään siitä, missä kunnassa laskuria käytetään eniten. Kunnat kannustivat omia asukkaitaan ottamaan Ilmastodieetti-laskurin käyttöönsä kampanjan aikana. Laskuriin tuli merkitä oma postinumero, jolloin jokainen vastaaja saatiin liitettyä kunkin Hinku-kunnan tuloksiin.

”Mainiota, että juuri kunnat kannustavat asukkaitaan mittaamaan ja miettimään elämäntapojaan. Kunnathan luovat lähipuitteet vähähiiliselle elämälle”, sanoo Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Ari Nissinen, joka on yksi Ilmastodieetin kehittäjistä.

Lohjan kaupunki selviytyi voittajaksi

Kilpailuaikana Ilmastodieettiä käytti 284 lohjalaista. Kolmen parhaan Hinku-kunnan joukosta Lohjalla oli eniten käyttäjiä myös suhteutettuna kaupungin asukaslukuun.

Lohja liittyi Hinku-verkostoon jo vuonna 2013 ja sitoutui näin ollen tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. SYKE seuraa Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Vuoden 2016 laskelman mukaan Lohja on onnistunut vähentämään päästöjään 31 prosenttia, kun Hinku-kunnat ovat vähentäneet vuosina 2007–2016 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 26 prosenttia.

Lohja pyrkii yhteistyössä paikallisten yritysten ja asukkaiden kanssa edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä alueen hyvinvointia. Yksittäisten Hinku-toimien ja projektien lisäksi Hinku-hanke otetaan Lohjalla huomioon erilaisissa kaupungin jatkuvissa toiminnoissa kuten kaavoituksessa.

”Ilahduttavan monet lohjalaiset löysivät Ilmastodieetin! Tämä havainnollinen työkalu on tosiaan hyödyllinen kaikille, jotka pohtivat, mistä sen oman hiilijalanjäljen pienentämisen voisi aloittaa omaan elämään parhaiten sopivalla tavalla,” riemuitsee Lohjan Hinku-vastaava, Jenna Kotilehto.

Hinku-kunnat menestyivät hyvin

Kilpailuaikana Ilmastodieettiä käytettiin yhteensä 1 520 kertaa. 84 prosenttia kaikista Hinku-kunnista oli edustettuna. Toiselle sijalle Ilmastodieettikisassa nousi 242 käyttäjällä Hinku-kunta Hyvinkää, joka liittyi Hinku-verkostoon vuonna 2016. Kolmannelle sijalle ylsi tuore, tänä vuonna Hinku-verkostoon liittynyt Tampere 152 käyttäjällä. Erityismaininnan ansaitsee myös Haapajärvi, josta tuli suhteutettuna kunnan asukaslukuun eniten käyttäjiä haasteen aikana.

Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan mistä arjen hiilijalanjälki syntyy

Ilmastodieetti-laskurilla voi laskea asumisesta, liikenteestä, ruuasta, jätteistä ja muusta kulutuksesta syntyvän hiilijalanjäljen yhden vuoden aikana. Laskuri auttaa tunnistamaan, mistä arjen päästöt syntyvät sekä antaa omien vastausten perusteella valikoituja vinkkejä siihen, miten hiilijalanjälkeä voi konkreettisesti pienentää.

Laskurin avulla voi selvittää oman hiilijalanjälkensä tarkasti omiin tietoihin pohjautuen tai vaihtoehtoisesti nopeasti oletusarvojen avulla. Nämä oletusarvot perustuvat käyttäjän antamiin taustatietoihin. Omat laskentatulokset voi tallentaa sivustolle, joka mahdollistaa oman päästökehityksen seurannan. Omaa hiilijalanjälkeä voi verrata myös keskivertosuomalaisen kulutukseen tai laskurin täyttäneiden eri vastaajaryhmien tuloksiin.

”Ilmastodieettiin liittyvä kilpailu oli hyvä aloitus kansalaisten aktivointiin Hinku-toiminnassa. Tässä on omat haasteensa, mutta myös suuret mahdollisuudet”, sanoo Hinku-verkoston vastuullinen johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.


Lisätietoja

  • Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Kehittämispäällikkö Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1457, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Projektityöntekijä Jenna Kotilehto, Lohjan kaupunki, puh. 044 369 4488, etunimi.sukunimi@lohja.fi


Lue lisää


  • Tulosta sivu