Ilmastolaki ja kuntien ilmastosuunnitelmat esillä Hinku-kevätpäivillä

Uutinen 14.4.2022 klo 15.01

Ilmastolain valmistelu nousi keskeiseksi aiheeksi 8.4. järjestetyillä Hinku-kevätpäivillä. Tilaisuuteen osallistui noin 120 henkilöä eri puolilta Suomea.

Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Jarmo Muurman kertoi eduskunnalle 3.3 annetusta hallituksen esityksestä uudeksi ilmastolaiksi sekä valmistelussa olevasta ilmastolain muutoksesta, joka sisältäisi velvoitteen laatia ilmastosuunnitelma kunta-, seutu- tai maakuntatasolla.

Kaavailuissa on, että velvoite koskisi ensisijaisesti kuntia. Ilmastosuunnitelmissa kunta asettaisi itse tavoitteet ilmastotyölleen. Niiden toivotaan olevan linjassa valtion asettamien tavoitteiden ja maakuntatason tavoitteiden kanssa. Kunnille voisi riittää seutu- tai aluetason suunnitelma, jos siinä on jokaiselle mukana olevalle kunnalle asetettu yksilöidyt tavoitteet ja toimenpiteet. Laissa esitettäisiin ilmastosuunnitelman sisältövaatimuksille minimitaso.

Tarkasteltavana on myös, sisältäisikö ilmastosuunnitelma hillinnän lisäksi sopeutumisen. Sopeutumisen käsittely voisi olla yleisemmällä tasolla, eikä niin sitova ja velvoittava kuin ilmastonmuutoksen hillintää koskevat muotoilut.

Ilmastosuunnitelmia koskevan velvoitteen toimeenpano on suunniteltu kaksivaiheiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa velvoite koskisi kuntia, joilla ei ole ilmastosuunnitelmaa tai sen sisältö ei vastaisi laissa esitettyjä sisältövaatimuksia, ja toisessa vaiheessa tarkasteltaisiin kaikkia tehtyjä suunnitelmia ja niiden päivitystarvetta.

Valtiolta on tulossa kunnille rahallista tukea ilmastosuunnitelmien tekemiseen. Lisäksi Suomen ympäristökeskukselle osoitettaisiin rahaa laskentatyökalujen tekoon ja ylläpitoon.

Ilmastolain muutosehdotus lähtee lausuntokierrokselle kesäkuussa.

Hinku-päivillä kuultiin myös tervehdyspuheenvuorot tilaisuuden isäntäkaupungilta Kemiltä sekä uusilta Hinku-kunnilta Kemijärveltä ja Naantalilta. Iltapäivällä työskenneltiin työpajoissa aiheina kulutusperusteiset päästöt ja hiilinielujen vaikutukset kuntien ilmastotyöhön.

Hinku-päivän ohjelma ja esitykset


  • Tulosta sivu