Ilmastotyö vauhdikkaasti käyntiin vuonna 2019

Uutinen 10.12.2019 klo 17.23
Laura Saikku © Luukas Myller / SYKE

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke pääsi hyvään vauhtiin vuonna 2019. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vielä viiden vuoden ajan.

Osahankkeet pilotoivat hyviä käytäntöjä

Vuoden 2019 aikana kaikki Canemuren konkreettiset osahankkeet käynnistyivät. Osahankkeissa laadittiin taustaselvityksiä, valmisteltiin pilotoitavia kohteita, tehtiin hankintoja, asennettiin mittalaitteita sekä toteutettiin maastomittauksia. Tampereella tehtiin kestäviä kulkutapoja edistäviä kokeiluja sähkö- ja taittopyöriä lainaamalla. Lohjan Hiidensalmen tulevalle asuntomessualueelle laadittiin rakentamistapaohjeet pientalorakentajille sekä kerros- ja rivitalorakentajille. Lappeenrannassa toteutettiin iso lämpöakun hankinta, ja akun testaus päästään aloittamaan ensi vuoden alussa. Helsingin kaupunki selvitti ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ja pioneerina maailmalla hankintojensa hiilijalanjäljen.

Odotan innolla ensi vuotta, kun kaikki pilotit pyörähtävät käyntiin ja saamme ensimmäisiä tuloksia jo tehdyistä toimista.

Maakunnalliset tiekartat suuntaamaan ilmastotyötä

Jokaiseen Canemure-hankkeen maakuntaan - Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen - perustettiin alueelliset ilmastotyön yhteistyöryhmät. Alueilla järjestettiin useita tilaisuuksia sekä koottiin tietoja alueellisesta ilmastotyöstä. Alueellisia ilmastotiekarttoja valmisteltiin keräämällä taustatietoja kunnista ja asettamalla tiekartalle tavoitteita. Liikenne, energiantuotanto ja maankäyttö linjattiin monessa maakunnassa keskeisiksi teema-alueiksi. Ensi vuonna kussakin maakunnassa järjestetään tiekarttatyöpajat, jonka jälkeen päästään luonnostelemaan ensimmäisiä versioita tiekartoista. Niihin pyritään sisällyttämään mahdollisimman kattavasti konkreettisia toimia.

Alueellisessa ilmastotyössä haasteena on saada alueen toimijat sitoutumaan sellaiseen päästövähennyspolkuun, joka todella vie maakuntia ja samalla koko Suomea kohti hiilineutraaliutta. Tekoja vaaditaan kaikilta kunnilta ja kaikilla eri osa-alueilla. Alueilla tehtävä järjestelmällinen työ edesauttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Tukea kuntien ja alueiden työhön

Canemuren asiantuntijaverkoston tärkeimpiä tavoitteita on välittää tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuista ja saada toimet käytäntöön. Vuoden 2019 aikana kehitimme muun muassa Suomen ympäristökeskuksen Energialoikka-palvelua, jossa hyviä esimerkkejä voidaan jakaa. Kuntien ja alueiden työtä tukemaan laadittiin Canemure Best Practices -sarjan kaksi ensimmäistä, joukkoliikennettä käsittelevää julkaisua SYKEn ja Tampereen Yliopiston yhteistyönä. Maankäyttösektorin päästövähennystoimiin keskittyvä julkaisu SYKEn ja Luken yhteistyönä ilmestyy heti ensi vuoden alussa. Kuluttajien ilmastotoimia tukevan Ilmastodieetti-laskurin käyttöä edistettiin muun muassa Hinku-kunnille suunnatulla kampanjalla nettopäästöpäivän yhteydessä.

Hiilineutraalisuomi.fi-verkkopalveluun rakennetusta rahoitustietopankista saa kootusti tietoa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä rahoitushauista. Hanketyökalu taas kokoaa yhteen ilmastonmuutoksen hillintää edistäviä hankkeita alueittain ja teemoittain. Tarjoamme verkkopalvelussa tietoa myös esimerkiksi kestävistä julkisista hankinnoista.

Canemure-hanke tukee myös uusien kuntien liittymistä Hinku-kuntien verkostoon. Hinku-kunnat sitoutuvat vähentämään päästöjään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Verkostoon liittyi ennätyksellisesti 24 uutta kuntaa vuoden 2019 aikana ja verkostossa oli mukana yhteensä 68 kuntaa 11.12.2019. Lisäksi Etelä-Karjala, Pirkanmaa ja Päijät-Häme saivat vuoden 2019 lopussa Hinku-maakunnan aseman.

Kohti kattavampaa päästölaskentaa

Kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen on yksi tärkeimpiä työkaluja ilmastotyössä. SYKEn asiantuntijat kehittivät kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa Canemure-hankkeessa sekä ympäristöministeriön rahoittamassa Alas-hankkeessa. Uudistettu päästölaskenta kaikille Suomen kunnille valmistuu vuoden 2020 alussa. Ilmastotoimien aluetaloudellisia vaikutuksia tullaan myös arvioimaan. Tampereen Yliopisto kehitti Canemuressa seutukuntakohtaisen liikenteen skenaariomallin, jonka tulokset julkaistaan ensi vuonna.

Tulevana vuonna saadaan tietoa myös kuntien uusiutuvan energian tuotantokapasiteetista sekä päästöjen kehityksestä edelläkävijäkuntien ja muiden kuntien välillä. Toisessa ensi vuonna julkaistavassa laajassa selvityksessä haastattelimme Hinku-kuntia ilmastotyön haasteista ja onnistumisista.

Canemure-hankkeen ensimmäinen yhteinen monitorointitilaisuus järjestettiin marraskuussa. Palaute hankkeen etenemisestä oli erittäin positiivista. Tästä on hyvä jatkaa uuteen vuoteen 2020!

Laura Saikku, erikoistutkija, Canemure-hankkeen vetäjä
Suomen ympäristökeskus SYKE


  • Tulosta sivu