Ilmastotyön pieni ihme

Uutinen 18.6.2019 klo 16.23
Poika kiikaroi
© Olli-Pekka Pietiläinen

Mikä saa piskuisen Iin asukkaat vähentämään kotiensa energian kulutusta, kylätalon vaihtamaan maalämpöön ja kunnan oppilaat ratkaisemaan koulujensa energiahaasteita? Iin kunnassa asukkaat ovat ilmastotyön sankareita.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva 9 800 asukkaan Iin kunta on pieni ihme ilmasto- ja energiatyössä. Kunnassa on panostettu ison mittakaavan uusiutuvan energian järjestelmiin kuten tuulivoimaan jo pitkään. Viime vuosina työtä on tehty vahvasti myös ruohonjuuritasolla yhdessä iiläisten kanssa.

Koululaiset energiansäästön eturintamassa

Oiva esimerkki arkeen lomittuvasta ilmastotoiminnasta on Iin koulujen 50/50-toiminta, jossa ovat mukana kaikki kunnan päiväkodit ja koulut. Oppilaat tekevät omissa koulurakennuksissaan erilaisia energiankulutukseen liittyviä mittauksia, kuten valaistuksen ja veden kulutuksen seurantaa. Oppilaat myös kehittävät ja toteuttavat energiankulutusta vähentäviä toimia osana koulun arkea.

Jokaisessa koulussa on valittu oppilaiden keskuudesta energia-agentit, jotka pitävät huolen siitä, että kaikki osallistuvat työhön. Säästyneistä energiakuluista palautuu kullekin koululle puolet euroina omaan käyttöön. Viime vuonna Iin kouluille palautui yhteensä 16 000 euroa, josta oppilaat saivat varoja esimerkiksi ulkobiljardipöydän tai lautapelien hankintaan.

”Energiatyö ei loppunut hankkeen päättyessä vaan siitä on muodostunut kiinteä osa koulujen toimintaa ja opetusta”, kertoo energia-asiantuntija Kari Manninen Iilaakso Oy:stä.

Energianlukutaitoa kotitalouksiin

Manninen on ollut ideoimassa ja toteuttamassa useita kunnan energiakokeiluja, kuten Iisisti energinen -hanketta, jossa kymmenen iiläistä kotitaloutta saivat kotiinsa energiansäätöjärjestelmät edulliseen hintaan. Perheet oppivat kartoittamaan oman arkensa energiahukan paikat ja tekemään päätöksiä energian säästämiseksi.

”Hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että kotitalouksien energianlukutaito oli parantunut ja energiankulutustottumukset olivat muuttuneet. Ehkä yllättäenkin asumisen mukavuus ja ympäristöasiat nousivat asukkaiden vastauksissa tasavahvasti esille. Energiansäätöjärjestelmät mahdollistavat esimerkiksi lämpötilan säätämisen tarkemmin ja kulloisenkin tarpeen mukaan”, Manninen sanoo.

Porinaporukoista voimaa

Iisisti energinen -hankkeessa haluttiin tavoittaa mahdollisimman paljon kuntalaisia kasvotusten energia-asioissa.

”Aluksi järjestimme perinteisiä energiaklinikoita, mutta huomasimme pian, että ihmisten paikalle saaminen ei ollut helppoa. Päätimme lähteä sinne, missä muutenkin kokoonnutaan – esimerkiksi Marttojen ja kaupunginosayhdistysten tapaamisiin. Innostimme ihmisiä mukaan leikkimielisellä tietokilpailulla ja juttelimme energia-asioista ”porinaporukoissa”, Manninen kertoo. ”Uskon, että teimme jotakin oikein, sillä osallistujat viihtyivät usein pidempään kuin oli suunniteltu.”

Tapaamisissa kerrottiin esimerkiksi mahdollisuuksista vaihtaa kodin lämmitys uusiutuvan energian järjestelmin. Asukkaita neuvottiin räätälöidysti ja opastettiin, miten asiassa pääsee eteenpäin. Vuoden aikana porinaporukoihin osallistui yli 1000 kuntalaista, mikä on yli kymmenen prosenttia Iin väestöstä.

Iiläinen Timo Haapaniemi on mukana Iin järjestöyhdistyksen toiminnassa. Hän osallistui Iisisti energinen -hankkeen porinailtoihin, joista lähti kipinä järjestön omistaman kiinteistön energiaremonttiin.

”Vaihdoimme kylätalomme lämmityksen kerralla öljystä maalämpöön. Saimme kunnasta neuvontaa ja laskelmia hankkeen pohjaksi ja haimme avustusta Kotiseutuliitolta. Laaja tuki ja meille räätälöity neuvonta teki hankkeesta onnistuneen”, Haapaniemi kertoo.

Energianeuvontaa tehdään myös aurinkovoimaloiden ja kompostorien yhteishankinnoissa, joita Iissä ja lähikunnissa on tehty useamman vuoden aikana.

”Aurinkovoimaloita hankittiin viime vuoden aikana noin parikymmentä, joista valtaosa oli yksityisten kansalaisten hankkeita. Odotamme vähintään yhtä suurta suosiota tämän vuoden hankinnalta. Kiinnostus avaimet käteen -periaatteella rakennettavaa aurinkovoimalaa kohtaan on levinnyt erityisesti niissä naapurustoissa, joissa voimaloita on jo asennettu”, Manninen sanoo.

Marttojen kokous
Marttojen kokouksessa teemana ilmastonmuutoksen hillintä. © Iin kunta

Innostus leviää kylältä toiselle

Iin hyviä käytäntöjä kansalaisten energiatyöstä jatketaan, jalostetaan ja jaetaan lähialueen kunnille Muhokselle, Pyhäjärvelle ja Tyrnävälle Canemure-hankkeessa. Ajatuksena on, että kunta auttaa asukkaita energiatoiminnan käynnistämisessä. Hankkeessa tullaan edistämään kuluttajien vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa liikkumisessa, asumisessa, ruokailussa, jätehuollossa, palveluissa ja kulutusvalinnoissa.

”Iilaakson rooli on kannustaa ja kertoa omista kokemuksista, mutta otamme mielellään vastaan myös muiden kuntien kokemuksia. Kukin voi toteuttaa energiatyötä omalla tavallaan, eikä mikään kunta ei lähde nollasta liikkeelle”, Manninen sanoo.

”On tärkeää, että jokaisella iiläisellä on ollut mahdollista osallistua ja antaa mielipiteensä. Olemme huomanneet, että viisaasti toteutetulla energiatyöllä saavutetaan myös taloudellisia säästöjä, Manninen sanoo. ”Iin kunnan salaisuus on varmasti yhteistyö ja yhteishengen luonti. Uudet ajatukset leviävät kylältä kylälle, kaupungista kaupunkiin. Me ratkomme globaalia ongelmaa paikallisesta näkökulmasta.”
 

Lisää aiheesta

Lisätietoa

Energia-asiantuntija Kari Manninen, Iilaakso Oy
kari.manninen@iilaakso.fi


  • Tulosta sivu