Kainuussa ja Koillismaalla aloitti hiilineutraaliutta edistävä hanke

Uutinen 2.4.2020 klo 8.49
© Oulun yliopisto

Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi -hanke (KAHINA) käynnistyi Kainuussa ja Koillismaalla maaliskuun alussa. Hankkeen keskeisiä käsitteitä ovat hiilineutraalius ja energiatehokkuus. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla sekä näiden alueiden asukkaat ja yritykset. Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus ja Suomen ympäristökeskus.

Tukea kuntien ja kuntalaisten energiatyöhön

Hankkeessa ohjeistetaan energiatehokkuuteen, tiedotetaan hyvistä käytännöistä sekä verkostoidutaan muiden edelläkävijäkuntien kanssa (Hinku-kunnat ja kunta-alan energiatehokkuussopimus). Lisäksi hanke järjestää energiatehokkuustoimenpiteitä esitteleviä tapahtumia ja hiilineutraaliutta edistäviä yhteishankintoja.

Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on tukea kuntien, kuntalaisten ja yritysten energiatehokkuusinvestointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutosta torjuvassa toiminnassa.

Hyvät käytännöt tutuiksi tapahtumissa

Yhtenä esimerkkinä hankkeen konkreettisista toimenpiteistä on hotelli- ja matkailuyrittäjille järjestettävä Best Practices -tapahtuma, jossa sähköauton latauspisteen asennuttanut matkailuyrittäjä kertoo kokemuksistaan liittyen muun muassa latauspisteen asentamiseen ja siitä saatuun palautteeseen. Samassa tapahtumassa kerrotaan sähköautojen latauspisteiden yhteishankinnasta, jonka järjestämisessä hanke auttaa.

Best Practices -tapahtumalla pyritään lisäämään matkailuyrittäjien tietoa sähköautojen latauspisteistä ja annetaan mahdollisuus matalan kynnyksen hankintaan. Toimenpiteen tavoitteena on lisätä sähköautojen latauspisteiden määrää Kainuussa ja Koillismaalla, mikä omalta osaltaan tukee tulevaa tieliikenteen murrosta, eli autokannan sähköistämistä.

Mukana olevat kunnat ovat Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala.

Kaksivuotista EAKR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus ja hankkeeseen osallistuvat kunnat.

Lisätietoa

Projektitutkija Tuomas Niskanen, Kajaanin yliopistokeskus, Oulun yliopisto, +358 50 5233 007, tuomas.niskanen@oulu.fi


  • Tulosta sivu