Kemijärven kaupunki mukaan ilmastotyön edelläkävijäverkostoon - Hinku-verkostossa jo 81 kuntaa

Uutinen 25.1.2022 klo 13.21
Kemijärvi © Kemijärven kaupunki

Kemijärven kaupunginvaltuusto on päättänyt liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Kemijärvi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kemijärvi on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tärkeimmät päätökset liittyvät kaupungin katujen ja teiden energiatehokkaaseen valaistukseen, ympäristöystävällisten lämmitysratkaisujen toteutukseen kiinteistöissä ja kiinteistöjen energian kulutuksen vähentämiseen. Kunnan merkittävimmät päästölähteet ovat rakennukset ja joukkoliikenne pitkien etäisyyksien kunnassa.

"Meidän kaupungissamme on erityistä laajat vesistöt, vaarat ja tunturit eli yksinkertaisesti puhdas ja turvallinen elinympäristö sekä alueen elinkeinojen luonnonmukaisuus ja ympäristön huomioon ottava toimintatapa", kaupunginjohtaja Atte Rantanen sanoo. "Kaupunki tekee ja tulee tekemään pitkäjänteistä työtä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, jotta asetettuun tavoitteeseen vuodelle 2030 päästään."

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia.

”Tärkeää on saada kuntalaiset ja yritykset mukaan toimintaan, kaupunki toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Rantanen sanoo.

Kaupunki tulee järjestämään kuntalaisille ja yrittäjille yhteisiä keskustelutilaisuuksia kasvihuonepäästöjen toteuttamiseksi ja kiertotalouden lisäämiseksi. Neuvonnalla, tiedon jakamisella ja yhteisillä toimenpiteillä saamme aikaan tärkeitä asioita luontomme ja elinympäristömme säilyvyyden edistämiseksi. Kestävän matkailun merkitys korostuu ja sitä kaupunki tukee omilla toimilla.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Kemijärven kaupungin liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 81 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on noin 2,2 miljoonaa. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

Mikä Hinku

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Hinku-verkosto

Lisätietoja

  • Kemijärven kaupungin yhteyshenkilö talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236, tuula.kuvaja@kemijarvi.fi.
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Kemijärven kaupunki

  • Tulosta sivu