Kirkkonummi ja Vihti laativat kustannustehokkaan ilmastotyön rakennusohjeen

Uutinen 23.11.2022 klo 11.05

Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat julkaisseet Kuntien kustannustehokkaan ilmastotyön rakennusohjeen, jossa on kuvattu vaiheita taloudellisesti kestävän kunnallisen ilmastotyön mallin rakentamiseen.

Rakennusohje toimii tukena etenkin pienille ja keskisuurille kunnille, joissa ilmastotyön tavoitteita ja käytäntöjä vielä suunnitellaan. Myös ilmastotyössä pidemmälle edenneet kunnat voivat poimia ohjeesta yksittäisiä keinoja tai ideoita ilmastotyön kehittämiseen. Työssä on pyritty huomioimaan tulevat ilmastolain muutokset ja kunnat voivat käyttää ohjetta avuksi, kun ilmastolain kuntavelvoitteita toimeenpannaan.

Ohje on tehty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Kirkkonummen ja Vihdin yhteishanketta Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Rakennusohje perustuu hankekunnissa tehtyihin havaintoihin, tunnistettuihin pullonkauloihin, onnistumisiin sekä epäonnistumisiin.


  • Tulosta sivu