Kontiolahden kunta lähti mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 15.11.2022 klo 16.31
© Rami Saarikorpi

Kontiolahden kunta on päättänyt liittyä Hinku-verkostoon. Asiasta päätti Kontiolahden kunnanvaltuusto kokouksessaan 14.11. Suomen ympäristökeskuksen hallinnoima Hinku-verkosto tavoittelee kunnianhimoisia päästövähennyksiä, ja tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Pohjois-Karjalassa Hinku-verkostoon kuuluvat lähes kaikki maakunnan kunnat, ja Pohjois-Karjala on ollut Hinku-maakunta vuodesta 2020.

Kontiolahdella on jo aiemmin tehty ilmastotoimia oman ilmasto-ohjelman mukaisesti. Muutoksen jälkeen taajamia ja isoja laitoksia lämmitetään öljyn sijaan pääasiassa puupohjaisilla polttoaineilla. Kontiolahti on metsittänyt aktiivisesti omia joutomaitaan ja tehnyt näppäriä ilmastotoimia muun muassa upottamalla kantoja hiilivarastoksi vesiensuojelukosteikkoon.

Hinku-toimia voivat toteuttaa Kontiolahdella kunnan lisäksi alueen yritykset, yhteisöt ja asukkaat. Suurimmat päästövähennysmahdollisuudet Kontiolahdella liittyvät liikenteen päästöihin, rakennuskannan lämmitysmuutoksiin ja energiantuotannon muuttamiseen uusiutuville energiamuodoille. Huomattavia päästövähennysmahdollisuuksia on myös hiilensidonnalla metsiin ja peltobiomassan hyödyntämisellä biokaasutukseen.

"Nykyinen maailmantilanne, jossa yhteiskuntaa ravistellaan irti fossiilisen energian käytöstä, edesauttaa kuntien siirtymistä kohti energiaomavaraisuutta ja näin vähentämään hiilipäästöjä", Kontiolahden kunnan ympäristöpäällikkö Antti Suontama sanoo.

Hinku-kuntana toimiminen läpileikkaa kunnan eri toimialoja, ja päätöksiä tehdessä tulee huomioida toimien ilmastovaikutukset.

Kontiolahdella ekoteko-hengessä nostetaan matalalla kynnyksellä niin pieniä kuin vähän suurempiakin ekologisia tekoja kunnasta esiin.

Mikä Hinku

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Lisätietoja

  • ympäristöpäällikkö Antti Suontama, Kontiolahden kunta, puh. 050 428 5123, antti.suontama@kontiolahti.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu