Naantalin kaupunki mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 28.1.2022 klo 10.48
© Naantalin kaupunki

Naantalin kaupunki päätti liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Naantali sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Naantali on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Naantali käyttää uusiutuvilla polttoaineilla valmistettua sähköä, ja rakennuksissa on tehty energiansäästötoimenpiteitä mm. lämmön talteenottoa tehostamalla. Naantalin kuluttamasta Turun Seudun Energiatuotannon tuottamasta kaukolämmöstä yli 70 prosenttia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Kunnan merkittävimmät päästölähteet ovat sähkönkulutus, tieliikenne ja lämmitys.

"Naantalin kaupunki lukuisine saarineen aivan Saaristomeren sydämessä on kunta, jossa on niin kaunista luontoa ja kulttuuriympäristöä, kuin vireää yritystoimintaakin. Hinku-verkostoon liittyminen ja määrätietoinen ilmastotyö täydentävät hienosti kaupungin jo käynnistämää työtä ympäristöasioiden edistämiseksi", Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala sanoo.

"Seuraavana isona asiana on liittyminen kuntien energiatehokkuussopimukseen eli KETSiin. Kaavoituksessa ja kaupungin omissa rakennushankkeissa kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota rakentamisen ekologisiin ratkaisuihin", hän toteaa.

"Kesällä Naantalissa järjestettävien asuntomessujen yhtenä teemana on aurinkoenergia. Alueelle rakennetaan aurinkoenergiapuisto, ja alueella tullaan näkemään muitakin älykkäitä energiaratkaisuja. Naantali voi toimia sekä esimerkkinä, että uusien käytäntöjen oppijana osana Hinku-verkostoa."

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 prosenttia ja yritykset noin 40 prosenttia.

"On tärkeää saada kuntalaiset ja yritykset mukaan toimintaan, kaupunki toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia", Saija Kajala sanoo.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Naantalin liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 82 kuntaa, ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on 2 185 700. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

"Naantalin mukaantulo on erinomainen vahvistus Hinku-verkostolle", Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Mikä Hinku?

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille

Hinku-verkosto

Lisätietoja

  • Naantalin kaupungin yhteyshenkilö, ympäristöpäällikkö Saija Kajala, puh. 040 482 4340, etunimi.sukunimi@naantali.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu