Nollapäästöpäivä kannustaa ilmastoystävällisempiin valintoihin

Uutinen 3.9.2021 klo 11.52
© SYKE

Mikä kunta on tänä vuonna ahkerin Ilmastodieetin käyttäjä? Viime vuonna voittajaksi nousi Raahe. Leikkimielinen Nollapäästöpäivän kisa alkakoon!

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä Ilmastodieetti-laskuri auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Nollapäästöpäivä-tapahtuma on hyvä ajankohta kannustaa Hinku-kunnissa kuntalaisia vähähiiliseen kulutukseen ja tehdä tunnetuksi Ilmastodieetti-laskuria. Ilmastodieetti-laskurin ruotsinkielinen versio julkaistaan 7.9.

SYKE seuraa laskurin käyttäjien kokonaismäärää kaikissa Hinku-kunnissa aikavälillä 7.–19.9.2021. Tulokset julkistetaan Nollapäästöpäivänä tiistaina 21.9. Aktiivisemmat käyttäjäkunnat nostetaan SYKEn viestinnän kautta näkyviin. Laskurin käyttöä tullaan edistämään Hinku-kunnissa myös Nollapäästöpäivän jälkeen.

SYKE kannustaa Hinku-kuntia nostamaan haasteen aktiivisesti esiin omissa viestintäkanavissaan. Kuntien käyttöön on valmisteltu somekuvia markkinointia varten. Huom! Käyttäjiä on tärkeä muistuttaa täyttämään laskuriin postinumeron, jotta jokainen käyttäjä saadana yhdistettyä oikeaan kuntaan.

Ilmastodieetti-laskuri

Ilmastodieetti-laskurilla voi laskea asumisesta, liikenteestä, ruuasta, jätteistä ja muusta kulutuksesta syntyvän hiilijalanjäljen yhden vuoden aikana. Laskuri auttaa tunnistamaan, mistä arjen päästöt syntyvät sekä antaa omien vastausten perusteella valikoituja vinkkejä siihen, miten hiilijalanjälkeä voi konkreettisilla, pienillä ja suurilla teoilla pienentää.

Laskurin avulla voi selvittää oman hiilijalanjälkensä tarkasti omiin tietoihin pohjautuen tai vaihtoehtoisesti nopeasti oletusarvojen avulla. Nämä oletusarvot perustuvat käyttäjän antamiin taustatietoihin. Omat laskentatulokset voi tallentaa sivustolle, joka mahdollistaa oman päästökehityksen seurannan. Omaa hiilijalanjälkeä voi verrata myös keskivertosuomalaisen kulutukseen tai laskurin täyttäneiden eri vastaajaryhmien tuloksiin.

Kotitalouksien kulutus

Kotitalouksien kulutuksella on erittäin suuri merkitys Suomen päästöille, se aiheutti 66 prosenttia Suomen kulutusperusteisista päästöistä vuonna 2015. Suomen kotitalouksien hiilijalanjälki oli 60 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2016. Hiilijalanjälki oli 12 prosenttia suurempi kuin vuonna 2000, mikä johtuu suurelta osin kulutusmenojen kasvusta.

Kansalaiset voivat vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin omalla arjen toiminnallaan, luomalla kysyntää vähähiilisille ratkaisuille ja tukemalla kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Päästövähennysten saavuttamiseksi tarvitaan myös suuria systeemitason muutoksia yhteiskunnassa esimerkiksi energiajärjestelmissä: kuinka energiaa tuotetaan, kulutetaan, varastoidaan ja siirretään. Samaan aikaan jokaisella ihmisellä on omat kulutustottumuksensa. Ilmastodieetti.fi-laskuri auttaa ihmisiä kiinnittämään huomiota niihin valintoihin ja tottumuksiin, joilla voi saavuttaa isoimmat päästövähennysvaikutukset omassa arjessa.

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu