Hyppää sisältöön

Orimattila liittyi Hinku-verkostoon

Uutinen 15.11.2019 klo 13.24
Vierailu Orimattilan lämmöllä
Päijät-Hämeen ilmastotyöryhmä vierailee Orimattilan Lämmöllä. © Kirsi Liukkonen-Hämäläinen

Orimattila on runsaan 16 100 asukkaan vireä maaseutukaupunki reilun 200 000 asukkaan Päijät-Hämeessä. Aktiivisesti maakunnallisessa ilmasto- ja energiatyössä mukana oleva Orimattila liittyi Hiilineutraalien kuntien (Hinku) verkostoon marraskuussa.

”Orimattila odottaa konkreettisia toimia hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kaupungin vahvuudet ilmastotyössä ovat siinä, että edetään pienin askelin, mutta laajalla rintamalla”, kertoo ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen. Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi on nostettu kolmen tärkeimmän arvon joukkoon kaupungin strategiassa.

Sysäys Hinku-verkostoon liittymiseen tuli aktiivisilta lukiolaisilta

Orimattilan Erkko-lukion oppilaat ilmaisivat mieltään ilmastoasioista maaliskuussa 2019. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja ympäristönsuojelusihteeri ottivat lukiolaiset vastaan valtuustosalissa ja tässä tapaamisessa heräsi ajatus Orimattilan liittymisestä Hinku-verkostoon. Ympäristövaliokunta päätti lähteä työstämään Orimattilalle omaa ilmasto-ohjelmaa.

Ilmastokysely kaupunkilaisille ilmasto-ohjelman pohjaksi

Kaupunki pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastokyselyn avulla haluttiin selvittää, mitä keinoja kaupunkilaiset olisivat valmiita viemään eteenpäin.

Vastaukset ohjaavat ilmasto-ohjelman laatimista. ”On hienoa, että kaupunkilaiset ovat näyttäneet meille, mitä he toivovat mukaan omaan ilmasto-ohjelmaamme”, Liukkonen-Hämäläinen iloitsee.

Orimattila on yhdessä muiden seudun kuntien kanssa esittänyt yhteisen tahtotilan toimia Suomessa ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijänä. Päijät-Hämeen liitto on mukana Canemure-hankkeessa jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia seitsemän maakunnan alueella, myös Orimattilassa. Hankkeen aikana Päijät-Häme saa oman ilmaston hillinnän tiekartan.

Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä

Orimattilan kaupunki on liittynyt kaupunkien energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017–2025 ja ollut mukana myös nykyistä sopimusjärjestelmää edeltäneessä energiansäästösopimuksessa. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa.

”Kaupunki on järjestänyt eri hallintokunnille energiakoulutusta ja osallistunut kerran vuodessa järjestettävään valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon. Toimintasuunnitelmaa seurataan ja päivitetään tarpeen vaatiessa”, kertoo Liukkonen-Hämäläinen.

Orimattilan kaupungin hyvät energiatehokkuuskäytännöt ja niiden seuranta on jo tuonut konkreettisia säästöjä kiinteistöhuoltoon.

Mukana kasvihuonepäästöjen seurannassa

Orimattilan kaupunki on ollut mukana kasvihuonekaasupäästöjen seurannassa (CO2 raportti) vuodesta 2008 lähtien. Laskennassa on mukana kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

Erityisesti maatalouden osalta Orimattila on vaikuttanut seurannan kehittämiseen. Raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa. Orimattilan Lämpö on ollut yhteistyökumppanina.

Orimattila on sitoutunut ravinneneutraaliksi kunnaksi

Orimattilan kaupunki on sitoutunut ravinneneutraaliksi kunnaksi vuosiksi 2019–2020 (Ranku-hanke). Tavoitteena on lisätä ravinnekierrätystä uudella ekologisella Hennan asuinalueella, tarkastella kaavoitettujen alueiden hulevesienhallinnan ravinnekierrätystä sekä etsiä paikallisia vaihtoehtoja keinolannoitteiden käytölle. Kaupungin alueella orgaaniset ravinteet hyödynnetään tehokkaasti ja taloudellisesti, mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa, ihminen ja ympäristö huomioon ottaen.

Kestävän elämäntavan kokeilu perheissä - 1,5 asteen elämäntapamuutos

Orimattilan kaupunki on mukana Päijät-Hämeen liiton vetämässä 1,5 asteen elämäntapamuutoshankkeessa, missä kuudessa Päijät-Hämeen kunnassa kotitaloudet kokeilevat kolmen kuukauden ajan hiilijalanjälkensä pienentämistä ja miettivät miten hyvin maakunnan kunnat ja kaupungit tällä hetkellä mahdollistavat kestävän elämäntavan.

Hankkeessa haastetaan myös osallistuvien kuntien johto ja kunnanvaltuustot julkiseen elämäntapatestiin.

Työpajassa suunnitellaan hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä pöydän äärellä.
1,5 asteen elämäntapamuutos –työpaja Orimattilassa 2019 © Kirsi Liukkonen-Hämäläin

Hinku-verkosto lisää kaupungin elinvoimaisuutta, tunnettuutta ja antaa taustatukea

”Hinku-verkostossa Orimattila ei jää yksin ilmastohaasteiden kanssa. Verkosto tarjoaa laajan taustatuen ilmastokysymysten ratkaisemiseen myös ruohonjuuritasolla”, pohtii Liukkonen-Hämäläinen. Lisäksi hän näkee verkostossa toimimisen lisäävän Orimattilan elinvoimaisuutta ja edistävän Orimattilan kaupungin ja yrityselämän tunnettuutta positiivisella tavalla myös kansainvälisesti.

Osallistumalla Hinku-verkostoon Orimattilan kaupunki antaa Päijät-Hämeen liitolle mahdollisuuden viedä ilmastoasiaa eteenpäin myös maakuntatasolla. Tästä hyvänä esimerkkinä on vähäpäästöisen liikenteen mahdollistaminen ja kehittäminen maakuntatasolla.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoja

  • Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, Orimattilan kaupunki, p. 040 521 6733, etunimi.sukunimi@orimattila.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu