Päijät-Hämeestä Hinku-maakunta

Uutinen 4.12.2019 klo 13.48
Päijännepurjehdus. © Visit Lahti

Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkosto kasvaa edelleen. Päijät-Häme sai kolmantena maakuntana Hinku-maakunnan aseman.

Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

”Päijät-Hämeen poliittisessa päätöksenteossa on saatu aikaiseksi toimenpiteitä jo sellaisena ajanjaksona, jolloin hiilineutraalisuus ja ympäristöasiat eivät olleet kaikkien huulilla. Padasjoki oli aivan ensimmäisiä Hinku-kuntia ja Lahti saavuttaa hiilineutraalisuuden jo 2025”, summaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari.

Päijät-Hämeen kunnista Hinku-verkostoon kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila ja Padasjoki. Päijät-Hämeen Hinku-kuntien asukasmäärä on 94 prosenttia maakunnan kokonaisasukasmäärästä.

”Ilmastotyö ja kiertotalous ovat Päijät-Hämeessä tekoja, eivät pelkkiä lupauksia. Olemme maakuntana ylpeitä Lahden saavuttamasta European Green Capital 2021 -statuksesta. Se on kansainvälinen tunnustus edelläkävijyydestä”, toteaa maakuntajohtaja Laura Leppänen.

”Maakuntien suuri kiinnostus Hinku-verkostoa kohtaan kertoo siitä, että ilmastoasiat on nostettu päätöksenteossa korkealle. Maakunnat ja kunnat haluavat tehdä ilmastotyötä johdonmukaisesti ja yhdessä”, sanoo Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Maakunnan on mahdollista hakea Hinku-maakunnan statusta Suomen ympäristökeskuksesta. Hinku-kuntien asukasmäärän tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasmäärästä ja maakunnan on sitouduttava yhdessä Hinku-kuntien kanssa koko maakunnan päästövähennystavoitteeseen.

Hinku-nimitystä voivat hakea ja toimintaa koordinoida maakunnassa maakuntaliitto, ELY-keskus, tai muu maakunnallinen toimijataho maakuntauudistuksen jälkeen. Koordinoiva taho perustaa maakunnallisen yhteistyöryhmän tai liittää sen jo maakunnassa toimivaan yhteistyöryhmään. Ryhmän tehtävänä on laatia vuoteen 2030 ulottuva maakunnallinen päästövähennyspolku yhdessä maakuntien keskeisten toimijoiden kanssa.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • HINKU-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364, laura.leppanen@paijat-hame.fi
  • Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari, puh. 050 398 5601, mika.kari@eduskunta.fi

  • Tulosta sivu